Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 54 | Lato 2017, Rok XV Nr 3

Hodowca i Jeździec nr 54 | Lato 2017, Rok XV Nr 3

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z letnim numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 12 i 16, 1936 r.

HODOWLA

 • Pracowity dwu­set­ny rok - roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • Jubileuszowe mało­po­la­ki - Agnieszka Szymańska
 • Klacze zwy­cię­ża­ją w PŚ - Adam Jończyk
 • Kwalifikacje w nowej for­mu­le - Bogdan Kuchejda
 • Ekologia i eko­no­mia… - Grażyna Polak
 • Co by tu jesz­cze… pano­wie?” - Maciej Wyszomirski
 • HIF znów w Polsce - Alicja Kuśmierczak
 • Prestiż czy koniecz­ność? - Alicja Kuśmierczak
 • Arie Hamoen w PolsceAnna Cuber
 • Koń sztum­ski wczo­raj, dzi­siaj…Adam Jończyk
 • Dobro kul­tu­ry hodow­la­nejAdam Jończyk
 • Po raz dru­gi na Podlasiu - Marta Kowalczyk
 • Hucuły w KlikowejTeresa Pracuch, Zenon Podstawski
 • Hodowla koni w Japonii - Marta Siemieniuch

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Czempionat wart naśla­do­wa­niaTomasz Bagniewski
 • Bielickie damyTomasz Bagniewski
 • Marzenia się speł­nia­jąTeresa Pracuch
 • Hodowla i użyt­ko­wośćAdam Jończyk
 • Czas na startSebastian Kwoczała
 • Róg obfi­to­ści na Lubelszczyźnie - Pracownicy LZHK

KRONIKA

 • Przed Derby 2017Paweł Gocłowski
 • Strzegom 2017 - Agnieszka Chmielińska
 • Najlepsze konie pol­skiej hodow­liEwa Jakubowska
 • Polskie konie na CAI3*Justyna Kwiatek
 • Zanim kupisz konia…Hubert Szaszkiewicz
 • Trening mło­dych koni - Adam Jończyk
 • Odważnym szczę­ście sprzy­ja - Jan Skoczylas
 • Skąd się bio­rą mistrzo­wieMarta Polaczek-Bigaj
 • O kopy­ta trze­ba dbaćRyszard Kolstrung
 • Ciąża bliź­nia­cza - Marta Siemieniuch
 • Pole magne­tycz­ne w reha­bi­li­ta­cjiEwa Jastrzębska, Martyna Józwowska, Anna Zdrojewska
 • Rzecz o koniach „kolo­ro­wych”Jakub Cieślak, Łukasz Wodas, Mariusz Maćkowski
 • Odpowiedzialność wete­ry­na­rzyAgnieszka Cwajna
 • Ubezpieczenie koni w ZTJacek Bernatowicz
 • Nasi magi­stro­wieIwona Janczarek
 • Polskie ara­by w bla­sku sławJerzy Milczarek
 • Miecz, wachlarz i koń samu­ra­jaBeata Romanowicz
 • IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej - Ewa Jakubowska

OGŁOSZENIA DROBNE

KALENDARIUM

 

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę