Connect with us

Reklama

Magazyn dociera bezpośrednio do właścicieli koni, stajni i ośrodków, kierowników, trenerów, instruktorów, sportowców, studentów oraz do hodowców i jeźdźców. Przedstawiane na łamach treści kształtują wiedzę, postawy, świadomość i estetykę właściwą jeźdźcom i hodowcom koni, stanowią istotną pomoc w pracy i treningu.

Przeznaczenie i opiniotwórczy charakter pisma, skuteczne przekazywanie fachowej wiedzy i informacji, szeroki zasięg oraz sposób dystrybucji jest platformą dla efektywnej reklamy.

Biorąc pod uwagę wymienione tylko po części atrybuty naszego periodyku pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy.

Ogłoszenia dostarczone w postaci elektronicznej traktujemy jako gotowe do publikacji.

Redakcja nie wykonuje rutynowo następujących zabiegów: zmiany proporcji i wymiarów ogłoszenia, zmiany lub korekty kolorystyki ogłoszenia, podstawiania fontów, uzupełniania lub zmian elementów graficznych ogłoszenia, poprawek w tekście.Zmiany takie wykonywane są na prośbę klienta, jednak w takim wypadku nie biorą odpowiedzialności za ostateczny wygląd wydrukowanego ogłoszenia. Ponadto usługi takie mogą być obciążone dodatkowymi opłatami.

Do każdego ogłoszenia musi być dostarczony wzór reklamy – wydruk barwny lub czarno-biały 1:1, zaakceptowany przez zleceniodawcę; dla kontroli merytorycznej reklamy. Do pliku powinien być także dostarczony jasny i dokładny opis pliku.

Podstawą reklamacji kolorów może być wyłącznie cromalin cyfrowy z pliku.

W przypadku reklam barwnych przyjmujemy wyłącznie pliki, które zawierają CMYK-ową informację o barwie (nie mogą występować żadne dodatkowe kolory, np. RGB, SPOT, LAB). Jeśli reklamy kolorowe zostały przygotowane w innych niż CMYK barwach, może to spowodować inną (od oczekiwanej) kolorystykę w druku (lub nawet brak niektórych elementów).

Preferowaną formą dostarczanych ogłoszeń jest:

  • grafika rastrowa: EPS, TIF – bez kompresji, 300 dpi (w przypadku wyższych rozdzielczości, będą one automatycznie redukowane do 300 dpi),
  • grafika wektorowa: EPS (Encapsulated Postscript File) wyłącznie z fontami zamienionymi na „krzywe”,
  • wszystkie inne formaty plików można nadsyłać po wcześniejszym skontaktowaniu się z redakcją

Akceptowane nośniki danych:

  • płyty CD
  • poczta elektroniczna (pliki nie powinny przekraczać 3 MB, większe pliki powinny być spakowane – zip, rar),

Reklamacje nie będą uwzględniane, jeżeli dostarczone materiały nie spełniają powyższych parametrów technicznych.

Reklama

Krzysztof Lik
tel. 607-218-963
e-mail: lik@hij.com.pl

Zamówienia i dodatkowe informacje

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16
00-673 Warszawa
tel. 22 629-95-31
fax 22 628-68-79
e-mail: hodowla@pzhk.pl

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę