Connect with us

Reklama

Magazyn dociera bezpośrednio do właścicieli koni, stajni i ośrodków, kierowników, trenerów, instruktorów, sportowców, studentów oraz do hodowców i jeźdźców. Przedstawiane na łamach treści kształtują wiedzę, postawy, świadomość i estetykę właściwą jeźdźcom i hodowcom koni, stanowią istotną pomoc w pracy i treningu.

Przeznaczenie i opiniotwórczy charakter pisma, skuteczne przekazywanie fachowej wiedzy i informacji, szeroki zasięg oraz sposób dystrybucji jest platformą dla efektywnej reklamy.

Biorąc pod uwagę wymienione tylko po części atrybuty naszego periodyku pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy.

Ogłoszenia dostarczone w postaci elektronicznej traktujemy jako gotowe do publikacji.

Redakcja nie wykonuje rutynowo następujących zabiegów: zmiany proporcji i wymiarów ogłoszenia, zmiany lub korekty kolorystyki ogłoszenia, podstawiania fontów, uzupełniania lub zmian elementów graficznych ogłoszenia, poprawek w tekście.Zmiany takie wykonywane są na prośbę klienta, jednak w takim wypadku nie biorą odpowiedzialności za ostateczny wygląd wydrukowanego ogłoszenia. Ponadto usługi takie mogą być obciążone dodatkowymi opłatami.

Do każdego ogłoszenia musi być dostarczony wzór reklamy – wydruk barwny lub czarno-biały 1:1, zaakceptowany przez zleceniodawcę; dla kontroli merytorycznej reklamy. Do pliku powinien być także dostarczony jasny i dokładny opis pliku.

Podstawą reklamacji kolorów może być wyłącznie cromalin cyfrowy z pliku.

W przypadku reklam barwnych przyjmujemy wyłącznie pliki, które zawierają CMYK-ową informację o barwie (nie mogą występować żadne dodatkowe kolory, np. RGB, SPOT, LAB). Jeśli reklamy kolorowe zostały przygotowane w innych niż CMYK barwach, może to spowodować inną (od oczekiwanej) kolorystykę w druku (lub nawet brak niektórych elementów).

Preferowaną formą dostarczanych ogłoszeń jest:

  • grafika rastrowa: EPS, TIF – bez kompresji, 300 dpi (w przypadku wyższych rozdzielczości, będą one automatycznie redukowane do 300 dpi),
  • grafika wektorowa: EPS (Encapsulated Postscript File) wyłącznie z fontami zamienionymi na „krzywe”,
  • wszystkie inne formaty plików można nadsyłać po wcześniejszym skontaktowaniu się z redakcją

Akceptowane nośniki danych:

  • płyty CD
  • poczta elektroniczna (pliki nie powinny przekraczać 3 MB, większe pliki powinny być spakowane – zip, rar),

Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli dostarczone materiały nie spełniają powyższych parametrów technicznych.

Reklama:

Ewa Jakubowska
tel. 572-045-404
e-mail: jakubowska@hij.com.pl

Zamówienia i dodatkowe informacje:

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16
00-673 Warszawa
tel. 22 629-95-31
fax 22 628-68-79
e-mail: hodowla@pzhk.pl

W ostatnim numerze

HiJ nr 73 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XX Nr 2 (73) Wiosna 2022

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Smulders
Tofi Horses
nuba equi
Unipasz
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
eHorses

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę