Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 52 | Zima 2017, Rok XV Nr 1

Hodowca i Jeździec nr 52 | Zima 2017, Rok XV Nr 1

3,00 

Mam ogromną przyjemność powitać Państwa w nowym roku i życzyć wszelkiej pomyślności na nadchodzące 12 miesięcy.

Jako nowy redaktor naczelny "Hodowcy i Jeźdźca" zacznę od zapewnienia, że rewolucji nie będzie! Nasz kwartalnik zajmuje na rynku czasopism jeździeckich miejsce ważne i wypełnia je tym, co naprawdę cenne – fachową wiedzą. Tej pozycji warto bronić. Jednak każdy szef zespołu redakcyjnego wywiera wpływ na kształt tytułu, który prowadzi, a zatem nowe pomysły się pojawiły i pojawiać się będą. Zmiany będą miały charakter ewolucyjny.

Pierwszy tegoroczny numer dociera do Państwa już w nowym, wygodniejszym formacie, ale jak zwykle można w nim znaleźć ciekawe relacje z wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim kwartale 2016 roku, artykuły z dziedziny hodowli, sportu i zdrowia. Nowością jest dział stanówkowy – w materiałach przygotowanych przez naszych ekspertów znajdziecie Państwo porady, jak najlepiej przygotować konie do sezonu krycia. Zima to także najlepszy okres, aby wybrać najlepsze reproduktory do stanówki. Pomocny będzie katalog Stanówka 2017, który promuje ogiery z licencją PZHK. To pierwsza taka akcja na łamach "Hodowcy i Jeźdźca", ale dołożymy wszelkich starań, aby przekształciła się w stały element zimowych wydań kwartalnika.

Korzystając z tej niepowtarzalnej okazji, jaką jest przygotowanie mojego pierwszego wstępniaka do "Hodowcy i Jeźdźca", chciałabym zachęcić wszystkich Czytelników do wyrażania swoich opinii oraz dzielenia się pomysłami i spostrzeżeniami oraz do kontaktu ze mną. Będę czekała na wieści od Państwa.

redaktor naczelny
Ewa Jakubowska

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 5/6, 1936

HODOWLA

 • Cudze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie - roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • MPMK Strzegom Jarosław Wierzchowski
 • Tendencja zwyż­ko­wa Agnieszka Mossakowska-Knast
 • Dziękujemy!
 • Hodowla koni zim­no­krwi­stych in spe - Marzena Woźbińska
 • Jesienne aukcje 2016 - Wiesław Niewiński
 • Czempionat w roz­mia­rze XXL Jacek Hebda
 • Ocena kla­czy sztum­skich i sokól­skich - Grażyna Polak
 • Próba dziel­no­ści ogie­rów - Janusz Lawin
 • Wszystko zaczę­ło się od Banana - Joanna Szulowska
 • Może być lepiej! Kamila Żuchowska
 • Testy koń­co­we w ZT dla ogie­rów - Jarosław Szymoniak
 • Sunny Boy CM - Celina Maciaś
 • Huculskie nadzie­je - Marek Gibała
 • Przygotowanie do sezo­nu hodow­la­ne­go - Aleksandra Falkowska
 • Źrebak z jed­nej słom­ki - Anna Grabowska
 • Stanówka 2017

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Jaka mat­ka, taka cór­ka - Tomasz Bagniewski
 • Źrebięta w Jarużynie - Tomasz Bagniewski
 • Warto się szko­lić - Marek Gibała
 • O co cho­dzi w hodow­li - Katarzyna Milbrat
 • WSTĘPY 2017
 • Konkurs pięk­no­ści - Anna Kęszka
 • Dobre sko­ki Jarosław Szymoniak
 • Dziewiąty już raz  - Jacek Kozik
 • Premiowanie źre­biąt Janusz Skórkowski

KRONIKA

 • Stanisław Bocian Izabela Ćwik
 • Żegnaj Ingrid Maciej Jackowski
 • Naukowiec Praktykdr Jacek Łojek
 • Jak kto żył, tak i go pocho­wa­ją - Tomasz Bagniewski
 • Panie Stanisławie…Małgorzata Józwik

SPORT I WYŚCIGI

 • Końska daw­ka emo­cji - Ewa Jakubowska
 • Rajdowa Puszcza Piska - Adam Domżała
 • Po sezo­niePaweł Gocłowski
 • Po mistrzow­sku bez ogło­wiaMarta Nowakowska
 • W dam­skim sio­dle po meda­le - Łukasz Dziarmaga
 • Trening mło­dych koni - Adam Jończyk
 • Aby język gięt­ki Jan Skoczylas

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Ból i dys­kom­fort, część IIAleksandra Szmidt

PORADNICTWO

 • Bariery praw­ne Daniel Zawadzki

HISTORIA I SZTUKA

 • Konie, powo­zy i „Śląsk” - Krzysztof Szuster
 • Historyczne poszu­ki­wa­niaRoman Pankiewicz, Hanna Sztuka
 • Czas roman­ty­ków - Hanna Sztuka
 • WAHO i wia­dro kawio­ruJerzy Milczarek
 • Zaraziłem się koń­mi, część IIIAleksandra Jaworska

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XV, nr 1 (52) 2017

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)

www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Ewa Jakubowska • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Szuster, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę