Connect with us

Redaguje zespół

Redaktor naczelny

 • Krzysztof Lik

Redakcja

 • Anna Cuber
 • Ewa Metera-Zarzycka
 • Paulina Peckiel
 • Tomasz Siergiej
 • Marzena Woźbińska
 • Justyna Zięba

Stale współpracują

 • Tomasz Bagniewski
 • Jerzy Dudała
 • Paweł Gocłowski
 • Zbigniew Jaworski
 • Piotr Kozioł
 • Janusz Lawin
 • Dorota Lewczuk
 • Marcin Różewicz
 • Monika Słowik
 • Jarosław Szymoniak
 • Katarzyna Wiszowaty
 • rtm. Robert Woronowicz

Korekta

 • Anna Deszczyńska

Opracowanie graficzne

 • Silvano Roma Plisak

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania przeróbek i skrótów w nadesłanych artykułach, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie odpowiada za treść reklam.

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę