Connect with us

Wywiad

Wyścigi kon­ne są jak teatr!

By 13 października 2017

roz­ma­wia Ewa Jakubowska Już ponad trzy deka­dy komen­tu­je goni­twy na war­szaw­skim Służewcu. ANDRZEJ SZYDLIK, cho­dzą­ca histo­ria słu­że­wiec­kich...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę