Connect with us

Nota prawna

Informacja prawna dotycząca korzystania ze strony internetowej Hodowca i Jeździec

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego Hodowca i Jeździec jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków nie są Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego HiJ. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania serwisu internetowego HiJ.

Informacje zamieszczane w serwisie internetowym dotyczą Hodowcy i Jeźdźca, nazywanymi dalej w tekście HiJ.

 1. Prawo autorskie.
  Treść stron internetowych HiJ chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego HiJ nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w żadnym innym celu. HiJ wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo strony internetowe HiJ na swoich komputerach lub drukowali fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji, chyba że HiJ wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie HiJ są zabronione. Nazwy produktów HiJ są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Państwa do serwisu internetowego HiJ nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym HiJ bez uprzedniej pisemnej zgody HiJ lub innego właściciela takich znaków.
 2. Zasady korzystania z serwisu.
  Treści zawarte w serwisie internetowym HiJ mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym HiJ nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez HiJ. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym HiJ mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. Bez uprzedzenia mogą być zmienione zasady korzystania z serwisu. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwerów, np. pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe HiJ, potwierdzają Państwo, że: materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji; dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów zeskanować i usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy mogące pogorszyć jakość lub uszkodzić taki materiał; są Państwo właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału, a HiJ może opublikować materiał bezpłatnie i/lub może włączyć taki materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności; nie podejmą Państwo przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia podejmie przeciwko nam działania w związku z przekazanym przez Państwa materiałem. HiJ nie dokonuje i nie może dokonać weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników witryny i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. W każdym czasie HiJ, według własnego uznania, może usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności.
  Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym HiJ zostały zebrane lub opracowane przez HiJ w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład HiJ, pracownicy oraz doradcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisie internetowym HiJ ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w tym serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione. HiJ nie gwarantuje, że jej strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym i że pozbawione będą błędów. HiJ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości wystąpienia szkody został zawiadomiony. W szczególności HiJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. HiJ nie zweryfikowała treści stron internetowych, z którymi połączona jest niniejszy serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością HiJ nie oznacza, że HiJ rekomenduje taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. W żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład HiJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym HiJ ani za treść korespondencji użytkowników serwisu internetowego HiJ.
 4. Prawo właściwe.
  Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z serwisu internetowego HiJ podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie Polskiego Związku Hodowców Koni. Wszelkie sprawy związane z Twoim dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją są regulowane i odnoszą się do odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabrania się dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji w sposób niezgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naruszające wyżej opisane reguły będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo.
 5. Ochrona prywatności.
  Osoby korzystające z serwisu internetowego HiJ pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej.

Informacje o Ciasteczkach (plikach Cookies).

Wszystkie Prawa Zastrzeżone

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę