Connect with us

Historia i sztu­ka

Oferta sta­nów­ki 2018

By 19 stycznia 2018

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą sta­nów­ki 2018 ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni.

Karol Chorążak, luzak Dariusz Owsianny, wałachy śląskie Pogrom i Legat Karol Chorążak, luzak Dariusz Owsianny, wałachy śląskie Pogrom i Legat

Historia i sztu­ka

Zaprzęgowy Dolny Śląsk – DALZ 2017

By 20 kwietnia 2018

Tekst: Karolina i Justyna Kubańskie DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA LIGA ZAPRZĘGOWA to dosko­na­ła oka­zja dla hodow­ców do pro­mo­cji swo­je­go mate­ria­łu hodow­la­ne­go...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę