Connect with us
drogowy znak ostrzegawczy z koniem w środku drogowy znak ostrzegawczy z koniem w środku

Szkolenia

Licencja kie­row­cy - trans­port zwie­rząt

By 5 kwietnia 2018

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki zachę­ca do zdo­by­cia Licencji kie­row­ca / kon­wo­jent zatrud­nio­ny przy trans­por­cie zwie­rząt 21.04.2018 w Warszawie ul. Żołny...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę