Connect with us

Hodowca i Jeździec

XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni

Sprawozdania

XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni

Andrzej Stasiowski

Za nami kolejny Walny Zjazd PZHK. Zjazd nietypowy, bo jednodniowy, a przecież można by powiedzieć, że dwudniowe zjazdy wyborcze to już tradycja. Oczywiście były obawy, że nie będziemy w stanie tak bogatego programu – a przede wszystkim wyborów nowych władz – przeprowadzić w tak krótkim czasie, ale udało się.

Niektórzy mogą powiedzieć, że nie było dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami, szczególnie że przechodzimy wyraźny kryzys w hodowli. A może niektórzy zwątpili, że może być lepiej, i uznali, że kolejna dyskusja nic nie zmieni? Nie potwierdza tego liczba wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej działającej w czasie Zjazdu. Dobrze, że po przeanalizowaniu przebiegu poprzedniego zjazdu sprawozdawczego Zarząd poprosił OZHK i Związki Rasowe o wcześniejsze przesyłanie wniosków ich delegatów, ażeby można było przed majowym zjazdem dokonać oceny merytorycznej i prawnej. W ten sposób delegaci spośród zgłoszonych 44 wniosków (w tym 6 ustępującego Zarządu), po dokładnym omówieniu przez przewodniczącego Komisji Wnioskowej, ostatecznie przyjęli do realizacji 16, jak niżej:

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK zespołu, który podejmie prace nad nowelizacją statutu PZHK.
 2. Podjęcie rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liberalizacji przepisów dotyczących sztucznej inseminacji. Opracowanie i wprowadzenie w życie programu powszechnej inseminacji klaczy, sieci punktów inseminacyjnych, dystrybucji nasienia, szkoleń inseminatorów, kursów dla pracowników Związku i hodowców.
 3. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o ocenę aktualnej sytuacji w państwowej hodowli koni (pod nadzorem ANR), w związku z prywatyzacją kolejnych stadnin i stad ogierów.
 4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisu wykluczającego z uboju konia z zastępczym dokumentem identyfikacyjnym.
 5. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby w latach 2014-2020 jakiekolwiek dopłaty do trwałych użytków zielonych mogli otrzymywać tylko rolnicy, którzy posiadają minimalną obsadę zwierząt w ilości 0,3 SD/1ha TUZ. Datą referencyjną w Programie 2014-2020 powinien być rok 2012 lub 2013.
 6. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wprowadzenie d o założeń WPR po 2013 r. możliwości dotacji do utrzymywania koni roboczych jako alternatywnego źródła energii.
 7. Podjęcie inicjatywy zbierania podpisów przez wszystkich członków Związku – hodowców pod wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
 8. Rozpoczęcie prac nad uzupełnieniem bazy PZHK o wyniki sportowe koni z ostatnich 20 lat i prowadzenie jej na bieżąco.
 9. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania wstępnych prób dzielności dla ogierów zimnokrwistych w gospodarstwach hodowców, z zastrzeżeniem, że w próbie musi uczestniczyć co najmniej 5 ogierów, a termin i miejsce próby muszą być podane do publicznej wiadomości.
 10. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. minimalnej liczby ogierów zimnokrwistych wymaganej do zorganizowania jesiennych wystaw sprzedaży.
 11. Podjęcie rozmów z firmami zajmującymi się skupem koni rzeźnych, w celu organizacji skupu koni na zasadach kontraktacji.
 12. Wprowadzenie dofinansowania do kosztów utrzymania ogierów biorących udział w programach ochrony zasobów genetycznych.
 13. Uruchomienie zaprzęgowego zakładu treningowego dla klaczy, który byłby dofinansowany ze środków związkowych.
 14. Dążenie do poprawy umiejętności jeźdźców w zakładach treningowych poprzez weryfikację i sprawdzanie ich umiejętności przez komisję Polskiego Związku Hodowców Koni.
 15. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej sprawy zasad wpisu do księgi koni rasy wielkopolskiej – stworzenie możliwości wpisu do tej księgi koni zapisanych obecnie do księgi koni rasy polski koń szlachetny półkrwi, a posiadających typowo wielkopolskie pochodzenie.
 16. Przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd sposobu naliczania liczby delegatów na Walny Zjazd PZHK na podstawie minimalnej składki członkowskiej 30 zł oraz zwrot do OZHK/Związku Rasowego 13% składki od członka Związku za każdą prenumeratę roczną „Hodowcy i Jeźdźca”.

Delegaci wybrali nowe władze na kadencję 2012-2016.

Prezesem Zarządu Głównego został prof. Zbigniew Jaworski, a na zwołanym zaraz po Walnym Zjeździe pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrano Prezydium w następującym składzie:

 • Leszek Hądzlik, ZHKWlkp Gniezno – I wiceprezes
 • Henryk Strzelecki, OZHK Białystok – II wiceprezes
 • Jacek Soborski, KPZHK Bydgoszcz – sekretarz
 • Tomasz Siergiej, ZZHK Szczecin – skarbnik
 • Janusz Lawin, OZHK Wrocław – członek
 • Henryk Wójtowicz, LZHK Lublin – członek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzej Matławski – delegat ZHKWlkp Gniezno, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Jerzy Białobok – delegat OZHK Kielce.

Więcej w Sprawozdania

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę