Connect with us

XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni

Sprawozdania

XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni

Andrzej Stasiowski

Za nami kolejny Walny Zjazd PZHK. Zjazd nietypowy, bo jednodniowy, a przecież można by powiedzieć, że dwudniowe zjazdy wyborcze to już tradycja. Oczywiście były obawy, że nie będziemy w stanie tak bogatego programu – a przede wszystkim wyborów nowych władz – przeprowadzić w tak krótkim czasie, ale udało się.

Niektórzy mogą powiedzieć, że nie było dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami, szczególnie że przechodzimy wyraźny kryzys w hodowli. A może niektórzy zwątpili, że może być lepiej, i uznali, że kolejna dyskusja nic nie zmieni? Nie potwierdza tego liczba wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej działającej w czasie Zjazdu. Dobrze, że po przeanalizowaniu przebiegu poprzedniego zjazdu sprawozdawczego Zarząd poprosił OZHK i Związki Rasowe o wcześniejsze przesyłanie wniosków ich delegatów, ażeby można było przed majowym zjazdem dokonać oceny merytorycznej i prawnej. W ten sposób delegaci spośród zgłoszonych 44 wniosków (w tym 6 ustępującego Zarządu), po dokładnym omówieniu przez przewodniczącego Komisji Wnioskowej, ostatecznie przyjęli do realizacji 16, jak niżej:

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK zespołu, który podejmie prace nad nowelizacją statutu PZHK.
 2. Podjęcie rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liberalizacji przepisów dotyczących sztucznej inseminacji. Opracowanie i wprowadzenie w życie programu powszechnej inseminacji klaczy, sieci punktów inseminacyjnych, dystrybucji nasienia, szkoleń inseminatorów, kursów dla pracowników Związku i hodowców.
 3. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o ocenę aktualnej sytuacji w państwowej hodowli koni (pod nadzorem ANR), w związku z prywatyzacją kolejnych stadnin i stad ogierów.
 4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisu wykluczającego z uboju konia z zastępczym dokumentem identyfikacyjnym.
 5. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby w latach 2014-2020 jakiekolwiek dopłaty do trwałych użytków zielonych mogli otrzymywać tylko rolnicy, którzy posiadają minimalną obsadę zwierząt w ilości 0,3 SD/1ha TUZ. Datą referencyjną w Programie 2014-2020 powinien być rok 2012 lub 2013.
 6. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wprowadzenie d o założeń WPR po 2013 r. możliwości dotacji do utrzymywania koni roboczych jako alternatywnego źródła energii.
 7. Podjęcie inicjatywy zbierania podpisów przez wszystkich członków Związku – hodowców pod wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
 8. Rozpoczęcie prac nad uzupełnieniem bazy PZHK o wyniki sportowe koni z ostatnich 20 lat i prowadzenie jej na bieżąco.
 9. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania wstępnych prób dzielności dla ogierów zimnokrwistych w gospodarstwach hodowców, z zastrzeżeniem, że w próbie musi uczestniczyć co najmniej 5 ogierów, a termin i miejsce próby muszą być podane do publicznej wiadomości.
 10. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. minimalnej liczby ogierów zimnokrwistych wymaganej do zorganizowania jesiennych wystaw sprzedaży.
 11. Podjęcie rozmów z firmami zajmującymi się skupem koni rzeźnych, w celu organizacji skupu koni na zasadach kontraktacji.
 12. Wprowadzenie dofinansowania do kosztów utrzymania ogierów biorących udział w programach ochrony zasobów genetycznych.
 13. Uruchomienie zaprzęgowego zakładu treningowego dla klaczy, który byłby dofinansowany ze środków związkowych.
 14. Dążenie do poprawy umiejętności jeźdźców w zakładach treningowych poprzez weryfikację i sprawdzanie ich umiejętności przez komisję Polskiego Związku Hodowców Koni.
 15. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej sprawy zasad wpisu do księgi koni rasy wielkopolskiej – stworzenie możliwości wpisu do tej księgi koni zapisanych obecnie do księgi koni rasy polski koń szlachetny półkrwi, a posiadających typowo wielkopolskie pochodzenie.
 16. Przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd sposobu naliczania liczby delegatów na Walny Zjazd PZHK na podstawie minimalnej składki członkowskiej 30 zł oraz zwrot do OZHK/Związku Rasowego 13% składki od członka Związku za każdą prenumeratę roczną „Hodowcy i Jeźdźca”.

Delegaci wybrali nowe władze na kadencję 2012-2016.

Prezesem Zarządu Głównego został prof. Zbigniew Jaworski, a na zwołanym zaraz po Walnym Zjeździe pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrano Prezydium w następującym składzie:

 • Leszek Hądzlik, ZHKWlkp Gniezno – I wiceprezes
 • Henryk Strzelecki, OZHK Białystok – II wiceprezes
 • Jacek Soborski, KPZHK Bydgoszcz – sekretarz
 • Tomasz Siergiej, ZZHK Szczecin – skarbnik
 • Janusz Lawin, OZHK Wrocław – członek
 • Henryk Wójtowicz, LZHK Lublin – członek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzej Matławski – delegat ZHKWlkp Gniezno, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Jerzy Białobok – delegat OZHK Kielce.

Więcej w Sprawozdania

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę