Connect with us

Hodowca i Jeździec

List otwar­ty PZHK do Prezesa TVP w spra­wie repor­ta­żu o Skaryszewie

logo PZHK

Hodowla

List otwar­ty PZHK do Prezesa TVP w spra­wie repor­ta­żu o Skaryszewie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listem otwar­tym Polskiego Związku Hodowców Koni do Prezesa Telewizji Polskiej w spra­wie repor­ta­żu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie.

 
List przed­sta­wia sta­no­wi­sko PZHK w spra­wach poru­sza­nych w repor­ta­żu autor­stwa Justyny Andersz-Rychter pod nazwą „Targowisko okru­cień­stwa” wyemi­to­wa­nym 13 mar­ca 2018 roku w „Magazynie Ekspresu Reporterów” na ante­nie TVP 2, doty­czą­cym Jarmarku Końskiego „WSTĘPY”, któ­ry odbył się w dniach 19-20 lute­go br. w Skaryszewie.

Więcej w Hodowla

Wydawca

Reklama

Equine NutriPlan - szkolenia
Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę