Connect with us

Licencja kierowcy – transport zwierząt

drogowy znak ostrzegawczy z koniem w środku

Szkolenia

Licencja kierowcy – transport zwierząt

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki zachęca do zdobycia Licencji kierowca / konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt 21.04.2018 w Warszawie ul. Żołny 56 A o godz: 10.00.


Licencja ta upoważnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt na terenie Polski i Unii Europejskiej. Dokument wydawany jest bezterminowo w języku polskim i angielskim.
W myśl art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta, uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. W trakcie kontroli drogowej Inspekcja Transportu Drogowego i służby weterynaryjne wymagają tego dokumentu. Za przewóz zwierząt bez licencji grozi kara grzywny w wysokości 8 tys. zł.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • ukończona szkoła podstawowa
 • prawo jazdy ( dla kierowców)

Prawo jazdy nie jest wymagane do uprawnień konwojenta zwierząt.

Logistyka:

 • Kurs jednodniowy.
 • Program i karta zgłoszenia w załączniku.
 • Wszystkie formalności, szkolenie, opłata, egzamin i certyfikat załatwiane są na miejscu tego samego dnia.
 • Po zakończeniu szkolenia egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Egzamin odbywa się w formie testu pisemnego.
 • Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które odbyły szkolenie.
 • Certyfikat uczestnicy uzyskują zaraz po egzaminie.

PROGRAM KURSU „KIEROWCA/ KONWOJENT ZATRUDNIONY PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT”

 • Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu.
 • Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie.
 • Wymagana dokumentacja towarzysząca przesyłce żywych zwierząt.
 • Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mające wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w czasie transportu.
 • Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku.
 • Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola ich stanu zdrowia, wymagane postoje, karmienie i pojenie.
 • Zachowania behawioralne rożnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku.
 • Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt.
 • Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów.
 • Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu.
 • Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach.
 • Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków zoohigienicznych podczas przewozu zwierząt.

Koszt :
350 zł (opłata urzędowa. egzaminu, szkolenia, materiałów, wydania licencji, bufetu)

Zgłoszenia:
biuro@wmzj.waw.pl
Liczba miejsc ograniczona.
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KURS

Więcej w Szkolenia

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę