Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 51 | Jesień 2016, Rok XIV Nr 4

Hodowca i Jeździec nr 51 | Jesień 2016, Rok XIV Nr 4

2,44 

Zamiast wstępu

„Chleb karmi moje ciało,
koń karmi moją duszę”

– napisał Michał w jednym ze swoich wstępniaków.

To pierwszy numer, który jesteśmy zmuszeni przygotować bez naszego szefa, przyjaciela, przewodnika Michała Wierusz-Kowalskiego. Nikt z nas nie był gotowy na to, aby Jego dzieło realizować bez Niego. W tym numerze chcemy oddać Mu cześć i razem z panami Okuliczem oraz Tomaszewskim powspominać Jego postać.

Dokładamy wszelkich starań, aby zrealizować ten i każdy kolejny numer zgodnie z wizją Michała, tak aby czasopismo było cenną lekturą, zawierało szczere relacje z minionych wydarzeń oraz wartościowe teksty popularnonaukowe.

Redakcja

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 26, 1936

KRONIKA

 • Niepotrzebny?Krzysztof Tomaszewski
 • Wybrańcy Bogów żyją  krót­koJan Okulicz-Kozaryn

HODOWLA

 • Skakanie po lau­ryAnna Cuber
 • Wielki suk­ces pol­skiej hodow­li Andrzej Stasiowski
 • Z zim­ną krwią Wiesław Niewiński, Marzena Woźbińska
 • Oblężenia Książa ciąg dal­szy Paulina Peckiel
 • Tarpaniada 2016Zbigniew Jaworski
 • Czy wszyst­kich łączą nasze konie? - pra­cow­ni­cy LZHK
 • Zachowamy wspa­nia­łe wspo­mnie­niaAgnieszka Szymańska
 • Małe jest pięk­neJanusz Lawin
 • Uczta dla oka, czy­li sko­ki luzemAgnieszka Szymańska
 • Czempionat zie­mi powślań­sko-żuław­skiejAdam Jończyk
 • Uroczyste otwar­cie sta­cji ogie­rów Cichoń Stallions
 • Potomkowie gwiazd w BielicachJarosław Szymoniak
 • Ślązaki w tre­nin­guJanusz Lawin
 • Święto Konia ArabskiegoKrystyna Chmiel
 • Liniowa oce­na, czy­li rysu­nek koniaAnna Cuber
 • Wiedzy nigdy dośćPaulina Peckiel
 • Zmiany w pro­gra­mach hodow­liMarzena Woźbińska
 • Polskie konie na medalAgnieszka Szymańska
 • Program kwa­li­fi­ka­cji i polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów
 • Rzecz o Basku - dopi­sek

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej Marta Chrząszcz
 • Zimne w TucznejRyszard Pietrzak
 • Najlepsze z naj­cięż­szychMaciej Napiwodzki
 • Wystawa Zwierząt Hodowlanych w SzczyrzycuIwona Tomczyk-Wrona, Teresa Pracuch
 • Hodowlane suk­ce­sy GóraliIwona Tomczyk-Wrona, Teresa Pracuch
 • Jubileusz nad jubi­le­uszeJacek Kozik
 • Ścieżka hucul­ska w Młodzikowie - Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej Polan
 • Przedświty… moc połu­dnia!Urszula Pekaniec
 • POKAZujemy się… Jacek Hebda
 • Dwadzieścia lat minę­ło jak jeden dzień… Katarzyna Komandera
 • Z czam­pio­na­tu do zaprzę­guSebastian Kwoczała
 • Promocja hodow­li w PiotrowicachEwelina Skórzewska
 • Magia Rudawki RymanowskiejMarek Gibała
 • Moc zaprzę­gów w RokosowieJarosław Szymoniak
 • Święto Konia w Siedlcu TrzebnickimEwelina Skórzewska
 • Hucuły na BiałołęceOlimpia Dąbkowska, Ewa Piętka

KRONIKA

 • Pożegnalny wykład dr. Grzegorza CholewińskiegoZbigniew Jaworski

SPORT I WYŚCIGI

 • Bajardo MPWacław Pruchniewicz
 • Jakubowice 2016 już za namiKamila Tworkowska
 • Mazurek Dąbrowskiego w Baden-BadenPaweł Gocłowski
 • Kołobrzeg jak Miami!Izabela Kołbon
 • W sile wie­kuJan Skoczylas
 • Medaliści Rio 2016

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Animal welfa­re - next step Grażyna Polak
 • O sia­no­ki­szon­ceJoanna Ślachetka
 • Ból i dys­kom­fort, część IAleksandra Szmidt
 • Selen w żywie­niu koni - Marcin Różewicz

PORADNICTWO

 • Doping w jeź­dziec­twie Anita Garnuszek

HISTORIA I SZTUKA

 • Ku dosko­na­ło­ściAndrzej Novák-Zempliński
 • Przygoda z mode­lar­stwemZygmunt Karg
 • Zaraziłem się koń­mi, część IIAleksandra Jaworska
 • Bez pre­ce­den­su… wodo­lo­tem na CDI w KopenhadzeJerzy Milczarek
 • O książ­ce Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 4 (51) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)

www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę