Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 50 | Lato 2016, Rok XIV Nr 3

Hodowca i Jeździec nr 50 | Lato 2016, Rok XIV Nr 3

3,00 

Się dzieje

Pięknie jechał Kamil Grzelczyk parkur Grand Prix podczas CSIO5* w Sopocie. Pięknie pokonywał kolejne trudne zadania i sekwencje przeszkód. Pięknie, z dużym wyczuciem, świadomie – wszystko za sprawą wspaniałego siwego Wibaro, który dumnie bronił honoru rodzimej hodowli. Po udanym weekendzie w Poznaniu, gdzie rozegrano CSI4*, także wyśmienicie spisywał się w nadmorskim kurorcie nasz 9-letni wałach. To imię powinniśmy zapamiętać – Wibaro sp (Balou du Rouet – Wiagra po Graf Quidam, hodowli Mariana Skopa, własności Bogdana Kuchejdy). Gdyby nie przeszkoda wodna, ostatecznie pokonana z 4 pkt karnymi, mielibyśmy reprezentanta Polski w finałowej rozgrywce. Niestety tym razem zabrakło odrobiny szczęścia, ale i tak wynik należy uznać za godny odnotowania sukces polskiej pary. I tutaj sprawdza się powiedzenie, iż najlepszą formą promocji jest sport – reklama dźwignią handlu – podobno już pojawili się kupcy oferujący za Wibaro bajońskie sumy…
Jednak ostatnie trzy miesiące to nie tylko eksplozja imprez jeździeckich. Także środowisko hodowlane pręży muskuły. Na uwagę zasługuje wybór nowego prezesa PZHK, którym został Paweł Mazurek, doświadczony i ceniony działacz, niegdyś członek kadry, medalista kraju i uczestnik mistrzostw świata w dyscyplinie powożenia. Stąd też warta polecenia rozmowa z nowym szefem (patrz str. 6) pt. Nasza siła tkwi w różnorodności, której tłumaczenie zostanie przedrukowane w sierpniowym wydaniu „Breeding News”.
Na fali wiosennej aktywizacji gęsto od imprez w terenie. Za nami m.in. pierwszy historyczny Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich. Do kolebki konia zimnokrwistego – Stada Ogierów w Kętrzynie – w dniach 10–12 czerwca ściągnęły tysiące ludzi pragnących zobaczyć perły z Polski, Szwecji, Francji, Belgii oraz Luksemburga. Niemniej gospodarze okazali się mało gościnni – sporo konkurencji rozstrzygnęli na swoją korzyść.
Lato, lato, lato, ech że ty… śpiewał Marek Grechuta. Dla wielu zbliża się czas upragnionego wakacyjnego lenistwa. Oddajemy więc do rąk czytelników kolejne obszerne wydanie „Hodowcy i Jeźdźca”, tak aby mogli je sobie wertować, leżąc pod gruszą. Nie do wiary – to już 50. wydanie naszego kwartalnika. W nim nawet coś dla sympatyków osłów. Ponadto garść porad dotyczących np.: masażu koni, biostymulacji światłem lasera, piaskowych podłoży na arenach jeździeckich, pastwisk jako źródła wartościowej i taniej paszy, prowadzenia stajni.
A w sierpniu galopem do Janowa na Święto Konia Arabskiego oraz Pride of Poland. Ofertę tegorocznej aukcji szeroko opisuje prof. Krystyna Chmiel (patrz str. 10). Może któryś z arabskich rodzynków skusi Państwa na tyle, że porwiecie się licytować z szejkiem Omanu.
PS. Sensacja z ostatniej chwili – podobno Paweł Spisak i Banderas jadą na igrzyska olimpijskie do Rio! Trzymamy kciuki!

redaktor naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 15, 1929

WYWIAD

 • Nasza siła tkwi w róż­no­rod­no­ści - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Kolejna par­tia klej­no­tów z pol­skie­go skarb­ca - Krystyna Chmiel
 • Po raz pierw­szy w Polsce
  • Konferencja nauko­wa Stan i per­spek­ty­wy hodow­li koni ardeń­skich w Polsce Ewa Jastrzębska
  • Międzynarodowy czem­pio­nat ardeń­skiW.NiewińskiM.Woźbińska
 • Sokólski czem­pio­nat na Podlasiu - Marta Kowalczyk
 • Szlachetny czy spor­to­wy? Ważne, że pol­ski! -Krzysztof Kierzek
 • MPMK 2016 w nowej sza­cie - Anna Cuber
 • MŚMK - Justyna Dera
 • 80 lat koni­ków w Białowieży - Zbigniew Jaworowski
 • Nowe pró­by dla kla­czy - Z.Jaworski, P.Wojciechowska
 • Ewolucja i udo­mo­wie­nie osłów - D.Dziurka, B.Długosz
 • Vademecum iden­ty­fi­ka­cji - Patrycja Wojciechowska
 • XXIX Walny Zjazd PZHK - Andrzej Stasiowski

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Młodzieżowa gala na Mazowszu! - Dominik Rutkowski
 • Tylko dla orłów - Tomasz Bagniewski
 • ZT Bielice 2015 - Tomasz Bagniewski
 • ZT Bielice 2016 - Tomasz Bagniewski
 • Czempionów moc - Tomasz Dobek
 • Test dziel­no­ści kla­czy w Zielonej Górze - Marek Piętka
 • Po trzech pre­mio­wa­niach - Jarosław Szymaniak
 • Trzy Dęby w słoń­cu. Słońce w Trzech Dębach - Jacek Kozik
 • Rekordowo w Drzonkowie - Marek Piętka
 • ZT kla­czy w DoruchowieJarosław Szymaniak
 • Ostatnia szan­sa dla „koni pro­gra­mo­wych”Katarzyna Milbrat

KRONIKA

 • Słowo o Rafale - J.Okoński, A.J.Wąsowski

SPORT I WYŚCIGI

 • Wola z przy­tu­pem - Michał Wierusz-Kowalski
 • Zawody na pol­skim Cote d’Azur - Michał Wierusz-Kowalski
 • Derby 2016 - Paweł Gocłowski
 • Komisarz na zawo­dach spor­to­wych - A.Nowicka-Posłuszna, K.Szuta
 • Komisarz - kto to taki? - Zbigniew Seibt
 • Karolina Karwowska i Emol jadą do Rio de Janeiro - Ewa Wojtysiak
 • Burza wokół sta­tu­tu - Jacek Wolski
 • Jeździectwo powszech­ne pod­sta­wą prze­my­słu kon­ne­goDaniel Zawadzki
 • Szklanka chłod­nej wodyJan Skoczylas

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Masaż koni fana­be­ria czy koniecz­ność? - Matylda Woźniak
 • Biostymulacja świa­tłe lase­ra w lecze­niu koni - Ewa Jastrzębska

PORADNICTWO

 • Piaskowy zawrót gło­wy - czy­li o pod­ło­żach jeź­dziec­kich - Mateusz Gieryn
 • Pastwisko - źró­dło war­to­ścio­wej i taniej paszy dla koni - Marcin Różewicz
 • Prowadzenie staj­niBazyli Głowacki
 • Zawód koniarz - Anita Garnuszek

HISTORIA I SZTUKA

 • Media Driving Cup Jagodne 2016 - Mariola Zaczyńska
 • Bez pre­ce­den­su… bo w Scottsdale, Arizona - Jerzy Milczarek
 • Rodzina, ach rodzi­na! - Piotr Dzięciołowski
 • Wielkie świę­to koni, wina i fla­men­co - Krzysztof Szuster
 • Jubileuszowe Cuts 2016 - Krzysztof Szuster
 • Rozświetlone księ­gi - Aleksandra Jaworowska
 • Zaraziłem się koń­mi cz.1 - Aleksandra Jaworowska

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 3 (50) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629-95-31 • faks 22 628-68-79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę