Connect with us

Międzynarodowy Kongres Prawa Jeździeckiego

International Equine Law Congress

Ze świata

Międzynarodowy Kongres Prawa Jeździeckiego

czyli porozmawiajmy, o tym czy Twój koń przejdzie badanie kupno – sprzedaż oraz jak powinien wyglądać protokół badania kupno – sprzedaż

Tekst: Agnieszka Kalinowska

Podczas tegorocznego prestiżowego konkursu 5* the Dutch Masters – Indoor Brabant – Rolex Grand Slam of Show Jumping w Holandii odbył się równocześnie Międzynarodowy Kongres Prawa Jeździeckiego, organizowany przez European US Asian Equine Lawyers – międzynarodowe Stowarzyszenie zrzeszające prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej podmiotów z branży jeździeckiej. Kancelaria LexHippica – polski członek European US Asian Equine Lawyers była współorganizatorem tego wydarzenia. Był to pierwszy tego rodzaju Kongres organizowany przez Stowarzyszenie European US Asian Equine Lawyers.

Program Kongresu obejmował następujące zagadnienia:

  • International horse deals (Międzynarodowe transakcje);
  • Does your horse surrvive pre-purchase exam? (Czy Twój koń przejdzie badanie kupno – sprzedaż?);
  • Non conformity and consumer sale (Brak zgodności i sprzedaż konsumencka);
  • Doping: preventive blood samples (Doping: zapobiegawcze próbki krwi);
  • International litigation (Międzynarodowe spory).

Swoje prelekcje wygłosili doświadczeni prawnicy ze stowarzyszenia European US Asian Equine Lawyers, specjalizujący się w prawie jeździeckim, w tym m.in. Luc Schelstraete i Piotr Wawrzyniak z Kancelarii Schelstraete Advocaten w Holandii, jak również weterynarze z Europejskiej Federacji Weterynarzy – Federation of Veterinarians of Europe (FVE): Mette Uldahl i Malcolm Morley.

W niniejszym artykule Autorka pragnie przybliżyć wyjątkowo interesujące wystąpienie w/w przedstawicieli Europejskiej Federacji Weterynarzy – znakomitych i cieszących się renomą i uznaniem weterynarzy: Mette Uldahl i Malcolm’a Morley, dotyczące zagadnień związanych z badaniem kupno – sprzedaż konia.

Podczas wspomnianej prelekcji poruszono m.in. temat dotyczący opracowania uniwersalnego, międzynarodowego wzoru protokołu z badania kupno – sprzedaż oraz zwrócono uwagę na jego zalety. Został zaprezentowany m.in. wzór protokołu z badania kupno – sprzedaż funkcjonujący w Danii, który posiada dwie wersje: podstawową i rozszerzoną, uwzględnia on historię chorób konia oraz wskazuje na zakres odpowiedzialności weterynarza wykonującego tego rodzaju badanie. Protokół uwzględnia również dane osoby wykonującej badanie, dane osoby zlecającej badanie, miejsce i datę wykonania oraz osoby obecne przy badaniu.

Odnośnie odpowiedzialności weterynarza wykonującego badanie kupno – sprzedaż została ona znacznie ograniczona w omawianym protokole, co w ocenie Autorki jest bardzo korzystne dla weterynarzy, ale w sposób istotny utrudnia ewentualne dochodzenie roszczeń od weterynarzy z tytułu nienależytego wykonania usługi. W protokole znajduje się np. zastrzeżenie, że to kupujący, a nie weterynarz ocenia konia w stajni, podczas siodłania, rozgrzewki i jazdy pod siodłem. Do obowiązków kupującego należy również ocena konia pod kątem jego możliwości sportowych oraz dotychczasowej historii chorób i stanu zdrowia konia. Jest również mowa o tym, że badanie konia jest wykonywane nie tylko z uwzględnieniem jego umiejętności i sprawności, ale również używanego sprzętu, rodzaju treningu oraz obecnego jeźdźca/trenera.

Co ciekawe zdjęcia RTG są elementem standardowego badania kupno – sprzedaż podczas badania w Danii, co z punktu widzenia doświadczenia zawodowego Autorki jest bardzo korzystne dla Stron, gdyż ułatwia w przyszłości sprawne rozwiązanie ewentualnego sporu powstałego na tle rękojmi za wady fizyczne koni. Znaczna część spraw dotyczących nabycia chorego konia trafia bowiem do sądu m.in. właśnie z tej przyczyny, że nie zostały wykonane badania radiologiczne, które pozwoliłyby na pełny ogląd stanu zdrowia konia podczas jego sprzedaży.

Wreszcie, w omawianym protokole znajduje się również wyraźne ograniczenie co do zakresu dochodzonej szkody od weterynarza na skutek wykonania badania kupno – sprzedaż, jak również wskazane są sytuacje, kiedy można go pociągnąć do odpowiedzialności (odpowiedzialność weterynarza jest zależna od zgłoszenia roszczenia wobec sprzedawcy).

W kolejnej części, zostały przedstawione metody wykonania badania kupno – sprzedaż w innych krajach europejskich, w tym Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz w Niemczech.

Protokół powinien również wymieniać wszelkie schorzenia zdrowotne wraz z określeniem ich charakteru (np. czy są wynikiem choroby albo urazem), znaczenia dla przyszłego zdrowia konia oraz oceny ryzyka ich rozwoju.

Szczególną uwagę poświęcono rozbieżnościom wynikającym ze stosowania odmiennych praktyk w zakresie badania kupno – sprzedaż oraz wynikających z nich problemom. Chodzi o wspomniane już wyżej badania RTG, ale również kwestię, czy koń jest podczas badania tylko lonżowany, czy też zostaje sprawdzony pod jeźdźcem, jak również które próby zginania kończyn są wykonywane oraz w jaki sposób je interpretować.

W zakresie badania radiologicznego pleców wskazano, że w Danii badania te są obowiązkowe głównie z uwagi na ich wymaganie przez firmy ubezpieczeniowe, a z kolei w Niemczech i w Wielkiej Brytanii ponownie zrezygnowano ze standardowego wykonywania tego rodzaju badań. Zdaniem występujących weterynarzy, sam fakt znalezienia zwyrodnień lub innych odstępstw na kręgosłupie konia świadczy już o ryzyku wystąpienia schorzenia związanego z grzbietem konia, aczkolwiek należy mieć na względzie, że konie bez wyraźnie widocznych schorzeń mogą również odczuwać ból pleców, a wiele może zależeć też od sposobu trenowania konia i jazdy pod siodłem, w związku z tym zalecana jest też podczas badania próba jazdy jeźdźca pod siodłem.

Zwrócono również uwagę, że w przypadku wykonywania badania na zlecenie kupującego, konieczne i szczególnie ważne jest indywidualne podejście do danego przypadku, co oznacza, że nie należy odwoływać się do żadnego ogólnego, centralnego systemu oceny konia i jego punktacji.

Badanie koni przy transakcjach handlowych ma za zadanie zebranie informacji na temat aktualnego stanu zdrowia konia, rozpoznanie zmian odbiegających od normy, różnicowanie pomiędzy fizjologicznymi wariacjami i zmianami patologicznymi, ocena wyników badania przy uwzględnieniu planowanego przeznaczenia konia, ocena konieczności badań dodatkowych oraz przedstawienie tych informacji zainteresowanym stronom. Każdy zakup konia wiąże się z ryzykiem, które dzięki badaniu weterynaryjnemu nie może być całkowicie wyeliminowane, ale może być obiektywnie naświetlone dla obu zainteresowanych transakcją stron. W interesie zlecającego badanie leży, aby było ono dokładne i tak obszerne jak to możliwe i w danej sytuacji konieczne. W związku z powyższym, badanie kupno – sprzedaż powinno być prowadzone w oparciu o pisemny protokół badania. Przemawia również za tym fakt, że przepisy prawne funkcjonujące w Polsce dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży przewidują odpowiedzialność prawną sprzedającego na zasadzie ryzyka, a nie winy. Oznacza to, że również w interesie sprzedającego jest, aby wykonane badanie było rzetelne i udokumentowane w sposób należyty. Natomiast, z uwagi na rosnącą liczbę koni nabywanych w ramach transakcji międzynarodowych oraz z uwagi na wzrost intensywności handlu końmi w Polsce, ujednolicenie protokołu badania jest wskazane zarówno na gruncie międzynarodowym, jak i krajowym.


Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Prawa Jeździeckiego, który był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem organizowanym przez European US Asian Equine Lawyers, cieszył się szerokim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że w następnych latach odbędą się kolejne jego edycje, na których będziemy spotkać coraz więcej gości, również z Polski. Zapraszamy do obejrzenia relacji na stronie Internetowej: internationalequinelawcongress.com oraz na profilu Facebook – European US Asian Equine Lawyers.

Więcej w Ze świata

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę