Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "Sopot"

 • Zaproszenia

  Intensywny koniec sezo­nu w Sopocie

  By 4 września 2018

  Sopocki Hipodrom koń­czy lato Międzynarodowymi i Krajowymi Zawodami WKKW oraz dwo­ma week­en­da­mi zawo­dów sko­ko­wych – Mistrzostwami Województwa Pomorskiego...

 • Galeria Fotografii

  Powiew suk­ce­sów

  By 5 lipca 2018

  W dniach 29.06. - 01.07. sopoc­ki hipo­drom gościł zawo­dy CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspaniały obiekt oraz bar­dzo dobra orga­ni­za­cja...

 • Adam Grzegorzewski i Okarino Adam Grzegorzewski i Okarino

  Sport i wyścigi

  Niezawodny Okarino

  By 19 czerwca 2018

  W minio­ny week­end mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę zawod­ni­ko­wi dosia­da­ją­ce­go konia pol­skiej hodow­li, któ­ry zdo­był naj­wię­cej punk­tów do mię­dzy­na­ro­do­we­go...

Więcej
Na górę