Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "Sopot"

 • APART APART

  Sport i wyścigi

  LONGINES FEI Jumping Nations Cup of Poland

  By 25 czerwca 2019

  Sopot, 13 – 16 czerw­ca 2019 r.

 • Sport i wyścigi

  Rekordowe zawo­dy na Hipodromie

  By 23 listopada 2018

  Prawie 300 koni zosta­ło zgło­szo­nych na zawo­dy w sko­kach, któ­re w ten week­end odbę­dą się  w Sopocie w ramach cyklu Jump...

 • Zaproszenia

  Intensywny koniec sezo­nu w Sopocie

  By 4 września 2018

  Sopocki Hipodrom koń­czy lato Międzynarodowymi i Krajowymi Zawodami WKKW oraz dwo­ma week­en­da­mi zawo­dów sko­ko­wych – Mistrzostwami Województwa Pomorskiego...

 • Sport i wyścigi

  Powiew suk­ce­sów

  By 5 lipca 2018

  W dniach 29.06. - 01.07.2018 sopoc­ki hipo­drom gościł zawo­dy CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspaniały obiekt oraz bar­dzo dobra orga­ni­za­cja...

 • Adam Grzegorzewski i Okarino Adam Grzegorzewski i Okarino

  Sport i wyścigi

  Niezawodny Okarino

  By 19 czerwca 2018

  W minio­ny week­end mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę zawod­ni­ko­wi dosia­da­ją­ce­go konia pol­skiej hodow­li, któ­ry zdo­był naj­wię­cej punk­tów...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę