Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 56 | Zima 2018, Rok XVI Nr 1

Hodowca i Jeździec nr 56 | Zima 2018, Rok XVI Nr 1

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z zimowym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 8 i 20, 1936 r.

HODOWLA

 • Siostry KubańskieEwa Jakubowska
 • W poszu­ki­wa­niu gwiazdAgnieszka Mossakowska-Knast
 • Młode konie z wiel­kim poten­cja­łemAgata Grosicka
 • Mała ilość, wyso­ka jakośćPaweł Mazurek
 • W poszu­ki­wa­niu następ­cówAdam Domżała
 • Historyczny tytuł dla LeksjiMarek Gibała
 • Czy będą god­ny­mi następ­ca­mi…?Andrzej Goraus
 • Ślązaczki w tre­nin­gu – AD 2017Paulina Peckiel
 • Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stychWiesław Niewiński
 • Potęga testo­ste­ro­nu razy 30!Marzena Woźbińska
 • Polskie konie naj­lep­sze we FrancjiSławomir Pietrzak
 • Lego w kolo­rze blue, czy­li o spo­tka­niu WBFSH 2017Anna Cuber, Jacek Łojek
 • Skok po suk­ces… luzemEwa Jakubowska
 • Roman Drabiński hodow­ca z Dolnego ŚląskaEwa Jakubowska
 • Najlepsze konie pol­skiej hodow­li w II poło­wie 2017 r.
 • Sukcesy pol­skich koni na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych
 • Konie srebr­neAnna Stachurska, Henriette Smit-Arriens, Anne Phaff Ussing
 • Oferta sta­nów­ki 2018

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Róg obfi­to­ści na LubelszczyźnieKatarzyna Milbrat
 • Zaprzęgowy Dolny Śląsk – DALZ 2017 - Karolina i Justyna Kubańskie
 • Zimnokrwiste czem­pio­ny z Pomorza GdańskiegoWiesław Adam Jończyk
 • Jesienne impre­zy hodow­la­ne na Pomorzu GdańskimWiesław Adam Jończyk
 • Rzeczniańskie czem­pio­na­tyHenryk Soboń
 • Konikowo gości­ło źre­ba­kiAnna Kęszka
 • Wolne sko­ki w Sierakowie - Magdalena Walos
 • Surowa tyl­ko z nazwyJacek Bondaruk
 • Pierwsza mię­dzy­wo­je­wódz­kaJacek Hebda
 • Czempionat źre­biąt w JarużynieTomasz Bagniewski
 • Klacze w WapnieTomasz Bagniewski
 • Zadania Funduszu w 2017 roku

KRONIKA

 • Jesienny sezon koń­fe­ren­cyj­nyMira Suwała
 • Nowoczesna hodow­la a dobro­stan zwie­rzątMira Suwała
 • Wozić zwie­rzę­ta w god­nych warun­kachAnna Grontkowska
 • Zmiana klu­czem do dosko­na­le­niaMagdalena Procyszyn
 • Hip, hip... huraAlicja Kuśmierczak
 • Bezdomni…
 • Jest świę­to, są nagro­dy!Ewa Jakubowska

SPORT I WYŚCIGI

 • Po sezo­nie 2017Paweł Gocłowski
 • Mistrzostwa Polski w ujeż­dże­niuSławomir Pietrzak
 • Czy pol­skie konie mają ten swing? - Agata Grosicka
 • Superbohaterowie na super­ru­ma­kachAgata Grosicka
 • Siła tkwi w ludziachVirginia Buława-Dziarmaga
 • Sport, szyk i ele­gan­cjaEdyta Mikołajewska

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Biotyna w żywie­niu koni - Marcin Różewicz
 • Wytłoki z owo­ców i warzyw jako war­to­ścio­wy doda­tek dla koni - Krystyna Jakubowska
 • Chromosomowe przy­czy­ny nie­płod­no­ści koni - M. Bugno-Poniewierska, M. Wojtaszek, K. Kowalska
 • Podkuwanie, zło koniecz­ne - Ryszard Kolstrung

PORADNICTWO

 • Organizacje spo­łecz­ne a ochro­na zwie­rzątAgnieszka Cwajna i Anita Garnuszek
 • Druga stro­na meda­luEwa Jakubowska
 • Ubezpieczenie konia w zakła­dzie tre­nin­go­wym

HISTORIA I SZTUKA

 • 19. medal MP, i to w Janowie!Jerzy Milczarek
 • Konik kolę­du­ją­cy - Beata Romanowicz
 • Pamiętajmy o naj­lep­szych!

WYNIKI

KALENDARIUM

OGŁOSZENIA DROBNE

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę