Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 53 | Wiosna 2017, Rok XV Nr 2

Hodowca i Jeździec nr 53 | Wiosna 2017, Rok XV Nr 2

3,00 

Pierwsza wiosenna jaskółka to nowy dział na łamach „Hodowcy i Jeźdźca” – Ogłoszenia drobne. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, udostępniamy efektywną formę reklamy, z której może skorzystać każdy. Nie ma w tym słowa przesady! Jeśli chcecie poinformować potencjalnych klientów o tym, co macie do zaoferowania, nie musicie znać się na przygotowaniu ogłoszeń w programach graficznych, nie musicie nawet szukać osób, które taki anons zrealizują. Wystarczy napisać kilka słów, dołączyć zdjęcie bądź logo i gotowe – my zrobimy resztę. Sprzedajecie konia, oferujecie stanówkę, macie na zbyciu sprzęt jeździecki, rolniczy, środek transportu, bryczkę, chcecie zareklamować swoje usługi – nasze łamy są dla Was.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 12 i 16, 1936

HODOWLA

 • Być konia­rzem…roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • Certyfikat war­to­ści hodow­la­nej kla­czy Dorota Lewczuk
 • Zmiany w pro­gra­mach - Agnieszka Szymańska
 • Dokąd idziesz, koniu hucul­ski? Władysław Mróz
 • Trzy lata Klikowskiej Ostoi - Zenon Podstawski
 • Złoty zakup dla Fundacji - Zenon Podstawski
 • Koń sokól­ski wczo­raj i dziś - Marta Kowalczyk
 • Kim jesteś, koniu… - Sylwester Zając
 • Kwalifikacje zim­no­krwi­stych - Marzena Woźbińska, Wiesław Niewiński
 • Zadania FPMK w 2016 r.
 • Szwedzki czem­pio­nat arde­nów - Andrzej Stasiowski
 • Warto roz­ma­wiać - Zenon Podstawski, Agnieszka Szymańska
 • Przy peł­nych try­bu­nach - Ewa Jakubowska
 • Bella Donna - Karolina Kaczmarek

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Klacze pol­skie naj­lep­sze! - Tomasz Bagniewski
 • Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa - Karolina i Justyna Kubańskie
 • Ogiery na Partynicach - Beata Kapica
 • Hodowlane wybo­ry - Lidia Perek
 • Z kró­lew­skie­go nada­nia - Jacek Hebda
 • Dziewiąty już raz - Katarzyna Milbrat

KRONIKA

 • Wspomnienie o Stefanie Ogrodzińskim Jacek Hebda
 • Odszedł pra­wy czło­wiekPiotr Hass-Sandej
 • Niespotykanie łagod­ny czło­wiekJacek Hebda

SPORT I WYŚCIGI

 • Święto pol­skich koni - Ewa Jakubowska
 • Pokażmy świa­tu, że potra­fi­my pięk­nie kibi­co­wać! - roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • U pro­gu sezo­nu - Paweł Gocłowski
 • Wyższa Szkółka Jazdy - Jerzy Sawka
 • Trening mło­dych koni - Adam Jończyk
 • Cztery na dzie­sięć - Hubert Szaszkiewicz
 • Zacny koń jak per­ła - Jan Skoczylas
 • Rio z innej stro­ny… - Jan Posłuszny

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Wyźrebienie i odchów - Marta Siemieniuch
 • Boski nek­tar czy codzien­ny pokarm? - Grażyna Polak
 • Piroplazmozy koni - Marta Siemieniuch
 • Moc ukry­ta w zio­łach - Marcin Różewicz

PORADNICTWO

 • Charakter czy tem­pe­ra­ment? - Mira Suwała
 • Prawne aspek­ty orga­ni­za­cji hodow­li koni - Agnieszka Cwajna i Anita Garnuszek

HISTORIA I SZTUKA

 • Jak zaczą­łem swo­ją przy­go­dę z WKKW, będąc 75+ - Jerzy Milczarek
 • Co na to koń? - Aleksandra Jaworowska
 • Rozważania nad sty­lem - Andrzej Novák-Zempliński

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę