Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wyniki II eli­mi­na­cji DALZ 2018

Plakat: Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa

Sport i wyścigi

Wyniki II eli­mi­na­cji DALZ 2018

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi II eli­mi­na­cji DALZ 2018 z podzia­łem na poszcze­gól­ne pró­by - UJEŻDŻENIE, MARATON, ZRĘCZNOŚĆ - oraz z wyni­ka­mi koń­co­wy­mi.

Więcej w Sport i wyścigi

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

By 9 listopada 2018

Porady Żywieniowe

Miedź i cynk

By 9 listopada 2018
Na górę