Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wspominając Poznań, zapra­sza­my do Lublina!

Cavaliada

Reportaż

Wspominając Poznań, zapra­sza­my do Lublina!

 • CAVALIADA Lublin CSI2* to mnó­stwo emo­cji i pięk­no spor­to­wych zma­gań.
 • CAVALIADA Lublin CSI2* to świę­to jeź­dziec­twa.
 • CAVALIADA Lublin CSI2* to oka­zja, aby odwie­dzić nasze sto­isko i obej­rzeć poka­zy, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i MPT MTP Sp. z o.o.

31 stycz­nia – 3 lute­go
Zapraszamy!

Continue Reading

Więcej w Reportaż

 • Reportaż

  Trening słoń­cem malo­wa­ny

  By

  Cavaliada w Lublinie już od przy­szłe­go czwart­ku (31 stycz­nia). A tak do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi przy­go­to­wu­je się zeszło­rocz­ny...

 • Pokazy Pokazy

  Reportaż

  Poznań – tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła

  By

  W roku stu­le­cia odzy­ska­nia przez naszą ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści zapro­si­li­śmy odwie­dza­ją­cych poznań­ską Cavaliadę na pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni, Krajowego...

 • EMANOLLA EMANOLLA

  Reportaż

  Święto Konia Arabskiego 2018

  By

  W tym roku hodow­cy, jak i miło­śni­cy tej rasy koni mogli się spo­tkać na dwóch odręb­nych impre­zach, tj. na XXXX Narodowym Pokazie...

Na górę