Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 20"

 • Od Redakcji

  Cudze chwa­li­cie…

  By 1 grudnia 2008

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W minio­nym roku Polski Związek Hodowców Koni aukcja­mi ogie­rów ras szla­chet­nych zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi...

 • Zdrowie i weterynaria

  Próba dziel­no­ści z moni­to­rem

  By 1 grudnia 2008

  Ewa Szarska, Anna Cywińska Zastosowanie wybra­nych wskaź­ni­ków dia­gno­stycz­nych do oce­ny wydol­no­ści ogie­rów w pró­bach dziel­no­ści

 • Sport i wyścigi

  Uczyć zgod­nie z prze­zna­cze­niem

  By 1 grudnia 2008

  Aleksandra Górecka-Bruzda Czwarta kon­fe­ren­cja Międzynarodowego Towarzystwa Nauk o Jeździectwie (International Society for Equitation Sciences) zgro­ma­dzi­ła w Dublinie w dniach...

 • Hodowla

  Światło dla zaprzę­gów

  By 1 grudnia 2008

  Piotr Helon Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 19-21w­rze­śnia, odby­ły się tak jak przed rokiem na hipo­dro­mie...

 • Hodowla

  O pró­by dla wszyst­kich

  By 1 grudnia 2008

  Władysław Byszewski Zakończyły się sta­cjo­nar­ne pró­by dziel­no­ści kla­czy w Zakładach Treningowych w 2008 r. Wprowadzenie tych prób (na razie...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę