Connect with us

Hodowca i Jeździec / Rok XV Nr 4 (55) Jesień 2017

Hodowca i Jeździec / Rok XV Nr 4 (55) Jesień 2017

6,00 

Drodzy czytelnicy, za nami czas obfitujący w ważne wydarzenia hodowlane i sportowe. We wrześniu zakończyliśmy cykl zawodów w ramach Mistrzostw Polski Młodych Koni, mogą więc państwo przeczytać
obszerną relację z MPMK w skokach przez przeszkody w Drzonkowie.
Zapraszam państwa do przeczytania relacji i zachęcam – włączcie do swoich planów wyjazdy na zawody, kibicujcie koniom polskiej hodowli, pokażcie, że mamy z czego być dumni.

Opis

W Numerze:

Reprint „Jeździec i Hodowca” nr 28, 1936 r.

 • Wyścigi kon­ne są jak teatr!,  roz­ma­wia Ewa Jakubowska
 • Po raz trze­ci w Drzonkowie, Hubert Szaszkiewicz
 • Czipem i okiem, Zbigniew Jaworski
 • Szampańskie maści koni, Anna Stachurska, Phillip Sponenberg
 • Maść sro­ka­to­bia­no, Anna Stachurska, Anastazja Iwanowska
 • Z koń­skie­go Archiwum X, A.Fornal, J.Nogaj, A.Piestrzyńska-Kajtoch, M.Bugno-Poniewierska
 • Tarpaniada 2017, Marta Siemieniuch, Zbigniew Jaworski
 • Konie ska­czą w Młodzikowie, Jarosław Szymoniak
 • XIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, Paulina Peckiel
 • Najpiękniejsze naj­grub­sze jak co roku w Kętrzynie, Marzena Woźbińska

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Święto Konia w Siedlcu, Ewelina Skórzewska
 • Zimny Łuszczów po raz pierw­szy, Marzena Woźbińska
 • Moda na puszy­ste, Jacek Hebda
 • Wystawa w Drzonkowie, Jacek Bondaruk
 • Emocje, pręd­kość, siła, pre­cy­zja i… zaprzę­go­wa Poręba, Sebastian Kwoczała
 • W Sierakowie dzie­je się, Magda Walos
 • Półmetek sezo­nu na Mazowszu, Paulina Liwińska
 • Barzkowice koń­mi sto­ją, Anna Kęszka
 • Galicyjskie Lato pro­mu­je i edu­ku­je, Paulina Peckiel
 • Robot w staj­ni?, Bazyli Głowacki

KRONIKA,

 • Trzecia stro­na meda­lu, Agnieszka Chmielińska
 • Historyczne ME Seniorów w WKKW, Sławomir Pietrzak
 • Wielka wytrzy­ma­łość i ser­ce do wal­ki, Agata Grosicka
 • Koniec słu­że­wiec­kie­go lata, Paweł Gocłowski
 • Wrócimy do Ptakowic za rok, Remigiusz Szeja
 • Z mamą nie!, Marta Siemieniuch, Zbigniew Jaworski
 • Dlaczego obci­na­my koniom kopy­ta?, Ryszard Kolstrung
 • Przez zdro­wy żołą­dek do suk­ce­sów spor­to­wych!, Magdalena Wiśniewska
 • Mikotoksyny - ukry­te zagro­że­nie w paszach, Marcin Różewicz
 • Trening, rekre­acja, rege­ne­ra­cja, Joanna Ślachetka
 • Nowoczesna tera­pia z lodów­ki
 • Czy komor­nik może zająć konia?, Agnieszka Cwajna
 • Kobieta i koń, Beata Romanowicz
 • Licytowałem w Newmarket!, Jerzy Milczarek
 • Tradycyjnie i na ludo­wo, Marek Doruch, Tadeusz Kołacz, Krzysztof Szuster
 • Drogi do dosko­na­ło­ści ciąg dal­szy, Andrzej Novák-Zempliński
 • Ogłoszenia drob­ne

KALENDARIUM

 

Na górę