Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 62 | Lato 2019, Rok XVII Nr 3

Hodowca i Jeździec nr 62 | Lato 2019, Rok XVII Nr 3

6,00 

Zapraszamy do zapoznania się z letnim numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

WYWIAD

 • Koń jaki jest, każ­dy widzi... ale czy na pew­no? – Jerzy Kemilew

HODOWLA

 • Co czy­ni klacz dobrą kla­czą hodow­la­ną? – Anna Cuber
 • Nowe wyzwa­nia przed związ­kiem. – Andrzej Stasiowski
 • Konie przede wszyst­kim. – o Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
 • Klasyk – w naj­lep­szym wyda­niu. – o czem­pio­na­cie mało­pol­skim, Jacek Kozik
 • Bychawa kuca­mi stoi. – Janusz Lawin o czem­pio­na­cie
 • O koniach zim­no­krwi­stych na kon­fe­ren­cji. – Ewa Jastrzębska
 • Podwójny suk­ces. – o czem­pio­na­cie koni sokól­skich, Marta Kowalczyk
 • Czempionat na Powiślu. – Wiesław Adam Jończyk

REGIONY

 • Parada ogie­rów w Grabowcu. – Tomasz Bagniewski
 • Ogierowa dubel­tów­ka. – Beata Kapica i Maciej Wyszomirski
 • Loża naj­lep­sza na bło­to. – Anna Deszczyńska
 • Lekarstwo na… kobie­cą histe­rię. – Edyta Mikołajewska
 • Na Mazowszu ruszy­ły zaprzę­gi. – Jerzy Milczarek

KRONIKA

 • Jubileusz Waldemara Geniusza. – Marta Kowalczyk
 • Pożegnania.

SPORT I WYŚCIGI

 • Maszyny do ska­ka­nia czy­li o CSIO 5* w Sopocie. – Anna Cuber
 • Wiosna na Służewcu. – Paweł Gocłowski
 • Jak ska­ka­ły pol­skie konie. – Piotr Kozioł

ZDROWIE

 • Źrebak – zwień­cze­nie pra­cy hodow­la­nej. – Anna Pięta

PORADY

 • Fotografia koni cz. 2. – Łukasz Kowalski

HISTORIA I SZTUKA

 • Stajnia Chojnów, jedy­na taka na świe­cie. – Julia Kempa
 • Ludzie i konie w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym. – Jerzy Fedorski
 • Bez pre­ce­den­su: Leniwy Kres. – Jerzy Milczarek
 • Equitas Equitatum. – Janusz Popręg

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę