Connect with us

Hodowca i Jeździec

Polskie nadzie­je na Szwecję

Ogier SULIWAN

Hodowla

Polskie nadzie­je na Szwecję

Międzynarodowy Czempionat koni ardeń­skich w Szwecji coraz bli­żej. 4 sierp­nia 2018 roku do oce­ny przy­stą­pią konie ardeń­skie z pię­ciu kra­jów Europy. Polskę repre­zen­to­wać będą:

Klacze dwu­let­nie

 • TEKLIJA (Suliwan ard.pol. - Tequila ard.szw. / Expo De Feulen ard.) hod. i wł. Witold Świątek Brzeziński
 • QUALINE (Zaki Du Piry ard. - Quenza De Bergerie ard. / Ideal Du Point Darret) hod. i wł. Ewa Sobota
 • PREMUSA (Remus ard.szw. - Princela II z / Pacha de Lagrange ard.fr.) hod. i wł. Roman Szultka

Klacze trzy­let­nie

 • VIOLA S.A. (Qeo AWG ard. - Violette Du Chateau ard.fr. / Neron 50 ard.) hod. i wł. Andrzej Ślepowroński
 • PINESKA (Poeme De Fresnoy ard.fr. - Pestka ard. / Leo 148 ard.fr.) hod. Roman Król, wł. Andrzej Ślepowroński
 • SAKWA (Pippo Du Blofagnu ard.bel. - Samba z / Bossman ard.szw.) hod. i wł. Waldemar Sekściński

Ogiery dwu­let­nie

 • KLIMAS (Marino ard.szw. – Krokstorps Miss Dolita ard.szw. / Paljett) hod. i wł. Andrzej Derlecki
 • STYLL (Marino ard.szw. - Stina ard.szw. / Paular ard.szw.) hod. i wł. Andrzej Derlecki
 • AMOLIS (Marino ard.szw. - Amorina ard.szw. / Amiralen ard.szw.) hod. i wł. Andrzej Derlecki

Ogiery trzy­let­nie

 • ELMAR (Marino ard.szw. - Ellen ard.szw. / Elegant ard.) hod. i wł. Andrzej Derlecki

Ogiery star­sze

 • SULIWAN (Pacha de Lagrange ard.fr. - Stjärna ard.szw. / Macarol ard.szw.) ur. 11.04.2009 r., hod. Roman Szultka, wł. Czesław Felczak
 • SANTOR (Pippo Du Blofagnu ard.bel. - Samba z / Bossman ard.szw.) 23.05.2014 r., hod. Waldemar Sekściński, wł. Krzysztof Giers
 • BÄR (Vainqueur De Beaumont ard.fr. - Babet z.belg. / Biko Van Groenenberg) 27.08.2014 r., hod. Henryk Kuhn, wł. Łukasz Żądło

Polska repre­zen­ta­cja wypły­wa z kra­ju pro­mem w śro­dę 1 sierp­nia br. Międzynarodowa roz­gryw­ka czem­pio­na­to­wa odbę­dzie się w sobo­tę. Dzięki pozy­ska­nym spon­so­rom: Sklep Jeździecki BERGO z Rumi oraz Sklep Jeździecki GnL z Łodzi pol­skie arde­ny będą wyjąt­ko­wo pięk­nie wyglą­dać!

Ogier SULIWAN

Ogier SULIWAN, fot. Marzena Woźbińska

Bergo     GnL

produkty od sponsorów

Część pro­duk­tów od naszych spon­so­rów

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę