Connect with us

Hodowca i Jeździec

Piąty Medal Mistrzostw Świata do Kolekcji Bartłomieja Kwiatka

drving.pl - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Piąty Medal Mistrzostw Świata do Kolekcji Bartłomieja Kwiatka

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za nami.  Tegoroczna - tak samo jak poprzed­nie, odby­ła się w węgier­skim Mezohegyes - odda­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie taką podróż musiał poko­nać zawod­nik Stada Ogierów Książ  i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim - Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-let­nią kla­czą rasy ślą­skiej Rebelia

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za nami.  

Tegoroczna - tak samo jak poprzed­nie, odby­ła się w węgier­skim Mezohegyes - odda­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie taką podróż musiał poko­nać zawod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim - Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-let­nią kla­czą rasy ślą­skiej Rebelia.

Dla tej kla­czy nie był to pierw­szy raz w Mezohegyes.

Czempionka z Książa już w zeszłym roku zade­biu­to­wa­ła na Mistrzostwach Świata zdo­by­wa­jąc srebr­ny medal w kate­go­rii koni 5-let­nich. W tym sezo­nie upla­so­wa­ła się na brą­zo­wym miej­scu podium tuż za koń­mi z Niemiec. 

Bartłomiej Kwiatek wzbo­ga­cił tym samym swo­ją kolek­cję meda­li Mistrzostw Świata Młodych Koni do 5-ciu!

Wszystkie zdo­był koń­mi wyho­do­wa­ny­mi w pol­skim Stadzie Ogierów Książ rasy ślą­skiej. Te wspa­nia­łe konie zaprzę­go­we od kil­ku lat nie­zmien­nie sta­no­wią świa­to­wą czo­łów­kę. W roku 2015 roku Kwiatek Mistrzostwo Świata w kate­go­rii 6-lat­ków zdo­był z ogie­rem Bazyli, a sre­bro z kla­czą Frezja. W roku 2016 Vice Mistrzostwo Świata zawod­nik zdo­był w kate­go­rii 5-lat­ków z kla­czą Rebelia, a brą­zo­wy medal w kate­go­rii 7-lat­ków z ogie­rem Bazyli.
WYNIKI TUTAJ

tekst: Justyna Kwiatek
fot. driving.pl

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę