Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Czterokonnymi - meda­li­ści

fot. Justyna Kwiatek - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Czterokonnymi - meda­li­ści

Pierwszy raz od 26 lat zebra­ła się wyma­ga­na licz­ba zawod­ni­ków i odby­ły się Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi! Poprzednie zawo­dy tego szcze­bla odby­ły się w 1991 roku tak­że w Bogusławicach!

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

Mistrzem Polski został Bartłomiej Kwiatek z koń­mi rasy ślą­skiej: Imbred (Pikolo śl. – Izyda śl. / Mundial śl.) hod. G. Świątek, wł. B. Świątek; Rodos (Drab śl. – Regencja śl. / Bank śl.) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki; Bazyli (Lokan śl. – Bazylia śl. / Palant śl.) hod. SO KSIĄŻ, wł. G. Świątek; Drab (Hutor śl. – Dama śl. / Arsen śl.) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki; Epilog (Lokan śl. – Egida śl. / Nomen śl.) hod. SO Książ, wł. W. Kwiatek.

Srebro wywal­czył Piotr Mazurek z koń­mi sp: Bankier (Pastisz m – Bakalia sp / Insider old.) hod. T. Lipiński, wł. P. Mazurek; Donna Love (Pastisz m – Donnerfee saks. / Donnerklang A old.) hod. i wł. P. Mazurek; Donnerkuss (Pastisz m – Donnerfee saks. / Donnerklang A old.) hod. i wł. P. Mazurek; Erazmus (Ulisses KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.) hod. Eco-Abi Ewa Fabinska, wł. P. Mazurek; Eric (Carambole KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.) hod. Eco-Abi Ewa Fabinska, wł. P. Mazurek.

Brązowy medal tra­fił do Wiesława Sadowskiego, któ­ry powo­ził koń­mi: Dark Ulkje AFS (Dark Ynte 002 – Wijlster J / Thomas 327 fryz.) hod. R. J. Hoekstra, wł. W. Sadowski; Jelmer Fan’t Suderein fryz. (Jasper 366 fryz. – Hinke Fan’t Suderein fryz. / Nykle fryz.) hod. i wł. W. Sadowski; Nico Jacobus fryz. (Dark Ynte – Wynanda V. / Nykle) hod. D. Veldman, wł. W. Sadowski; Tracy J.W. NRPS (Yk Dark Danilo 001 – Hedwig W / Jakob 302 fryz.) hod. J. J. Winkelman, wł. R. van den Bos; Yk Dark Henk NRPS (Yk Dark Ynte AES – Berber Djoke S. / Abe 346 fryz.) hod. S. Papjes, wł. W. Sadowski.

Zwycięzcy Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

Zwycięzcą Mistrzostw Polski w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi został Bartłomiej KwiatekSonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. / Bojkot śl.) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

Srebro wywal­czy­ła Katarzyna KuryśBiraldo sp (Halogen m. – Buchta sp / Caretino K hes.) hod. M. Sikora, wł. K. Kuryś.

Brąz przy­padł Marcinowi Kilańczykowi i konio­wi Prymus śl. (Tycjan śl. – Prymka śl. / Ryko śl.) hod. A. Zwierzanski, wł. A. Kilańczyk.

Podczas Mistrzostw Polski w Powożeniu w Bogusławicach Polski Związek Hodowców Koni przy­znał nagro­dy zwy­cięz­com kon­kur­sów zaprzę­gów jed­no­kon­nych i czte­ro­kon­nych. Obie nagro­dy ode­brał Bartłomiej Kwiatek!

Medalistom gra­tu­lu­je­my!

Zdjęcia Justyna Kwiatek

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę