Connect with us

Hodowca i Jeździec

Galeria zdjęć z Krakowskiego poka­zu i Międzynarodowej Aukcji Koni Arabskich - Michałowice 2017

Michałowice 2017 - Hodowca i Jeździec

Patronaty

Galeria zdjęć z Krakowskiego poka­zu i Międzynarodowej Aukcji Koni Arabskich - Michałowice 2017

W dniach 8-10 wrze­śnia 2017 roku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na tere­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” odby­ły się:

  • II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (impre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C-National), 8-10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la);
  • Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la)

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z gale­rią zdjęć z impre­zy:

Zdjęcia Patrycja Dawid

Więcej w Patronaty

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Płodność ogie­ra

By 18 stycznia 2019
Cavaliada

Porady Żywieniowe

Początek sta­nów­ki

By 11 stycznia 2019
Na górę