Connect with us

Hodowca i Jeździec

IV edy­cja DALZ zakoń­czo­na

Patronaty

IV edy­cja DALZ zakoń­czo­na

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi roz­gry­wek fina­ło­wych. 

Zwycięzcy IV Edycji DALZ 2017

SINGLE - Agata Kalinowska

PARY - Jarosław Kalinowski

KUCE - Olga Jurzak

Zwycięzcom gra­tu­lu­je­my!

 

Więcej w Patronaty

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę