Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ireneusz Kozłowski - arty­sta

Historia i sztuka

Ireneusz Kozłowski - arty­sta

Urodzony w  1967 r. Zawód zoo­tech­nik – hodow­ca koni. Instruktor powo­że­nia Polskiego Związku Jeździeckiego. Medalista Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata w Powożeniu zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi. W roku  2014 był repre­zen­tan­tem Polski na Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Normandii, a w 2015 na Mistrzostwach Europy Aachen w kate­go­rii zaprzę­gów czte­ro­kon­nych. Inicjator i orga­ni­za­tor Halowego Pucharu Powożenia, pierw­szych w Polsce Międzynarodowych Konkursów Tradycyjnego Powożenia - Zamek Książ oraz Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Powożeniu MEDIA DRIVING CUP.

Po stu­diach pra­co­wał przez 4 lata w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Od roku 1997 pro­wa­dzi, wspól­nie z żoną Natalią, wła­sny ośro­dek jeź­dziec­ki w Jagodnem na Mazowszu w któ­rym uczy powo­że­nia oraz tre­nu­je konie zaprzę­go­we.

Kontakt: irek.jagodne@wp.pl

Więcej w Historia i sztuka

Wydawca

Reklama

Equine NutriPlan - szkolenia
Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę