Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wyniki I eli­mi­na­cji DALZ 2018

Sport i wyścigi

Wyniki I eli­mi­na­cji DALZ 2018

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi I eli­mi­na­cji DALZ 2018 z podzia­łem na poszcze­gól­ne pró­by - UJEŻDŻENIE, MARATON, ZRĘCZNOŚĆ - oraz z wyni­ka­mi koń­co­wy­mi.

 

Na zdję­ciu:
Mirosław Górny, luzak Sławomir Żędzianowski, Stajnia Długopole,
koń: DINAR ogier ślą­ski (Bulwar - Dina po Lapis),
fot. Katarzyna Broda

Więcej w Sport i wyścigi

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

By 9 listopada 2018

Porady Żywieniowe

Miedź i cynk

By 9 listopada 2018
Na górę