Connect with us

Wyniki I eli­mi­na­cji DALZ 2018

Sport i wyścigi

Wyniki I eli­mi­na­cji DALZ 2018

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi I eli­mi­na­cji DALZ 2018 z podzia­łem na poszcze­gól­ne pró­by - UJEŻDŻENIE, MARATON, ZRĘCZNOŚĆ - oraz z wyni­ka­mi koń­co­wy­mi.

 

WYNIKI_Ielim2018_A_Ujeżdżenie WYNIKI_Ielim2018_B_Maraton WYNIKI_Ielim2018_C_Zręczność WYNIKI_KOŃCOWE_Ielim2018

 

Na zdję­ciu: Mirosław Górny, luzak Sławomir Żędzianowski, Stajnia Długopole, koń: DINAR ogier ślą­ski (Bulwar - Dina po Lapis), fot. Katarzyna Broda

Więcej w Sport i wyścigi

Na górę