Connect with us

Hodowca i Jeździec

EL CAMP – Najlepszy Koń Polskiej Hodowli pod­czas kon­kur­su Grand Prix Lublina – Cavaliada

fot. Świat Koni

Sport i wyścigi

EL CAMP – Najlepszy Koń Polskiej Hodowli pod­czas kon­kur­su Grand Prix Lublina – Cavaliada

Andrzej Opłatek dosia­da­ją­cy konia EL CAMP sp (Campari M old. – Eleine sp/Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, wła­sno­ści zawod­ni­ka, zajął 6. miej­sce w kon­kur­sie CSI2* PKO BP GRAND PRIX Lublina z pod­czas CAVALIADA TOUR LUBLIN. Ogier El Camp otrzy­mał tytuł Najlepszego Konia Polskiej Hodowli. Andrzej Opłatek ode­brał pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę z rąk Wiceprezesa Polskiego Związku Hodowców Koni Ryszarda Pietrzaka.

 

 

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę