Connect with us

Hodowca i Jeździec

Aukcja koni w SK Liski

Zaproszenia

Aukcja koni w SK Liski

Stadnina Koni Liski zapra­sza do udzia­łu w aukcji koni. Aukcja odbę­dzie się 19 czerw­ca 2018 roku o godzi­nie 10.00 w sie­dzi­bie SK w Liskach. 

załącz­ni­ku lista koni wysta­wio­nych na sprze­daż - ZAPRASZAMY!

STADNINA KONI LISKI SP Z O. O.
Liski 19/1, 11-210 Sępopol
zobacz na mapie

Adres e-mail: liskisk@interia.pl
www.skliski.pl

tel. 89 761 43 22
fax 89 761 43 23

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Mięśniochwat

By 16 sierpnia 2019

Porady Żywieniowe

Ochwat

By 9 sierpnia 2019
Na górę