Connect with us

Wartość użytkowa i hodowlana koni zarejestrowanych w Związku Trakeńskim w Polsce z uwzględnieniem ich przynależności do rodzin żeńskich

Hodowla

Wartość użytkowa i hodowlana koni zarejestrowanych w Związku Trakeńskim w Polsce z uwzględnieniem ich przynależności do rodzin żeńskich

Ewelina Cześnik

Na wstępie winni jesteśmy Pt. Czytelnikom wyjaśnienie, iż wymienione w poniższym artykule Janusza Wejera konie to w większości przypadków przedstawiciele rasy wielkopolskiej pochodzenia trakeńskiego i wschodniopruskiego, a tylko nieznaczna część z nich jest rasy stricte trakeńskiej. Podobnie jak klacze będące założycielkami rodzin były pochodzenia wschodniopruskiego, ale one same i ich potomstwo w okresie powojennym wpisywane były do księgi koni wielkopolskich, a populację tę opieką hodowlaną otaczał Polski Związek Hodowców Koni.
Decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi w 2005 roku otworzono księgę trakeńską. Konie do tej księgi mogły być wpisywane dopiero od tegoż momentu, zatem nie mogły to być osobniki uprzednio wpisane do jakiejkolwiek innej księgi, więc jest to populacja licząca dziś zaledwie kilka roczników.
Reasumując, poniższy artykuł dotyczy oceny wartości hodowlanej koni wielkopolskich o pochodzeniu trakeńsko-wschodniopruskim, za co notabene objęte zostały programem ochrony rasy. Ich potomstwo od 2005 roku zostało wpisane do księgi trakeńskiej lub pozostało w księdze wielkopolskiej. Owo wyjaśnienie załączamy do tekstu z uwagi na nadany przez autora tytuł, który mógłby mylnie sugerować, iż w Polsce po 1945 roku hodowano konie trakeńskie i wschodniopruskie, a to nie byłoby zgodne z historyczną prawdą, bowiem tereny, na których w większości te konie występowały, to ziemie Wielkopolski, Warmii i Mazur, a nie Prus Wschodnich.
Wkład myśli hodowlanej też był polski. Jedynie niewielka część materiału hodowlanego była trakeńska. Dokonania polskich hodowców zostały docenione przez Niemiecki Związek Trakeński, który odbudowując pogłowie koni trakeńskich, chętnie używał koni zakupionych w Polsce.
Ażeby nie męczyć Czytelników podawaniem określeń rasowych, bo to przy nazwie każdego konia wymaga podania rasy i pochodzenia, ograniczamy się jedynie do oznaczenia koni wpisanych do księgi trakeńskiej, ponieważ pozostałe to konie wielkopolskie o pochodzeniu trakeńsko-wschodniopruskim.

Więcej w Hodowla

W ostatnim numerze

HiJ nr 66 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 3 (66) Lato 2020

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

MJT Nevados S - nasienie 2020
Smulders
nuba equi
Tofi Horses
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Porady Żywieniowe

Wysłodki buraczane w diecie koni

By 5 sierpnia 2020
Falset

Reportaż

Arabska Białka 2020

By 5 sierpnia 2020
Wzór chemiczny DHA
Na górę