Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "ostrzeżenie"

  • Zdrowie i weterynaria

    FEI alar­mu­je: Herpeswirus we Francji

    By 11 maja 2018

    Odnotowuje się, że w popu­la­cji koni wystę­pu­je aż 9 typów her­pe­swi­ru­sów (EHV – Equine Herpesvirus), ozna­cza­nych sym­bo­la­mi od EHV-1 do EHV-9....

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę