Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "koni­zmy"

  • Patronaty

    Konizmy nasze powsze­dnie

    By 11 maja 2018

    „Koń jaki jest, każ­dy widzi”, a „Lach bez konia to jak cia­ło bez duszy…” - koni­zmy nasze powsze­dnie. Już nie­dłu­go...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Ostatnie wpi­sy

Na górę