Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "języ­ko­znaw­stwo"

  • Patronaty

    Konizmy nasze powsze­dnie

    By 11 maja 2018

    „Koń jaki jest, każ­dy widzi”, a „Lach bez konia to jak cia­ło bez duszy…” - koni­zmy nasze powsze­dnie. Już nie­dłu­go...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę