Connect with us

Hodowca i Jeździec

Propozycje Finał oraz wyni­ki III eli­mi­na­cji DALZ 2017

Patronaty

Propozycje Finał oraz wyni­ki III eli­mi­na­cji DALZ 2017

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi fina­łu Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2017 oraz z wyni­ka­mi III eli­mi­na­cji.

Propozycje Finał:

Wyniki III eli­mi­na­cji:

Więcej w Patronaty

 • Patronaty

  Animal Training Methods 2018

  By

  W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt - Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie...

 • Patronaty

  XXI Staropolski Hubertus w Świerklańcu

  By

  Ośrodek Jeździecki GONITWA z Tarnowskich Gór wraz z gmi­ną Świerklaniec są orga­ni­za­to­ra­mi Staropolskiego Hubertusa w kom­plek­sie pała­co­wo par­ko­wym w Świerklańcu.

 • Patronaty

  FINAŁ DALZ 2018 - zapo­wiedź

  By

  Zbliża się WIELKI FINAŁ V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 15-16 wrze­śnia 2018...

Na górę