Connect with us

Od Redakcji

Polska Hodowla Koni

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

W lipcu br. w Stadzie Ogierów w Białym Borze odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZHK, w czasie którego podjęto niezwykle istotne decyzje z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania całej organizacji. Powołano do życia spółkę Polska Hodowla Koni Sp. z o.o., jednocześnie upoważniając ją do złożenia oferty na dzierżawę SO w Białym Borze – projekt „Stado Związkowe”. Zarząd powołał również zespół, którego celem jest rozeznanie możliwości dzierżawy bądź zakupu Stadniny Koni w Kozienicach w przypadku skreślenia jej z listy spółek strategicznych. Oddając do druku niniejsze wydanie „Hodowcy i Jeźdźca”, wiemy, że oferta dzierżawy SO BB przedstawiona przez spółkę PHK została odrzucona przez ANR Oddział Terenowy w Szczecinie, Filia w Koszalinie, i że spółka odwołała się od tej decyzji, natomiast SK Kozienice została przekazana do Ministerstwa Skarbu, ergo idzie pod młotek. Nieoficjalnie mówi się już o pieniądzach – kwocie zbliżonej do ceny, jaką zapłacono za SO Bogusławice, czyli 2,5 mln złotych plus 1,5 mln zaległych zobowiązań. Łącznie ca 4 mln za wspaniałą stadninę z długą historią i tradycją hipologiczną. Dużo to czy mało? Dla tego, co ich nie ma, marzenie ściętej głowy…
Polska Hodowla Koni Sp. z o.o. ma za zadanie wspierać działalność statutową Polskiego Związku Hodowców Koni w tych obszarach hodowli i szeroko pojętego przemysłu konnego, które wiążą się z prowadzeniem aktywności gospodarczej. W najbliższej przyszłości udziałowcami spółki, oprócz PZHK, zostaną zainteresowane okręgowe/wojewódzkie i rasowe związki hodowców koni, a na kolejnym etapie być może również inne osoby prawne lub fizyczne.
Winniśmy sobie uzmysłowić, że większość spraw, nawet tych z pozoru niezwykle zawikłanych, jest w naszych rękach. Misja czy komercja – potrzebuje od zaraz ludzi zdolnych do działania. Ktoś musi zacząć metodycznie budować rynek, promować polski produkt hodowlany, otoczyć branżę kompleksową opieką merytoryczną, wykorzystać jej potencjał. Chyba co do tej kwestii panuje pełna zgoda. Teraz – tylko albo aż – inicjatywa po naszej stronie!

Więcej w Od Redakcji

W ostatnim numerze

HiJ nr 66 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 3 (66) Lato 2020

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

MJT Nevados S - nasienie 2020
Smulders
nuba equi
Tofi Horses
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Porady Żywieniowe

Wysłodki buraczane w diecie koni

By 5 sierpnia 2020
Falset

Reportaż

Arabska Białka 2020

By 5 sierpnia 2020
Wzór chemiczny DHA
Na górę