Connect with us

Hodowca i Jeździec

Malwina de Brade - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Malwina de Brade - artyst­ka malar­ka

Ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1995r. dyplo­mem u prof. J. Stannego, aneks z gra­fi­ki warsz­ta­to­wej u doc. K. Wyznera.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1988). Zajmuje się ilu­stra­cją książ­ko­wą, foto­gra­fią i gra­fi­ką warsz­ta­to­wą. Jest wykła­dow­cą w Wyższej Szkole Artystycznej. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Brała udział w wie­lu wysta­wach w kra­ju i za gra­ni­cą, a jej pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów oraz w CSW.

Kontakt: mbrade@wp.pl

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę