Connect with us

Hodowca i Jeździec

Koń pol­skiej hodow­li II Wicemistrzem Belgii 2017

Sport i wyścigi

Koń pol­skiej hodow­li II Wicemistrzem Belgii 2017

W bel­gij­skiej miej­sco­wo­ści Lanaken odby­ły się Mistrzostwa Belgii w sko­kach przez prze­szko­dy.  Siwy MJT Nevados S ex Nevados S sp (Calvados Z - Nestia S sp/Romualdo KWPN) wyho­do­wa­ny przez Stanisława Szurika zdo­był brą­zo­wy medal pod Gregorym Watheletem. Właścicielem konia jest pol­ska spół­ka Makrum Jumping Team.

W roku 2015 MJT Nevados S zdo­był zło­ty medal Mistrzostw Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w kate­go­rii sied­mio­lat­ków, rów­nież pod  Gregorym Watheletem.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę