Connect with us

Hodowca i Jeździec

FINAŁ DALZ 2018 - zapo­wiedź

Patronaty

FINAŁ DALZ 2018 - zapo­wiedź

Zbliża się WIELKI FINAŁ V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 15-16 wrze­śnia 2018 na tere­nie malow­ni­cze­go Stada Ogierów Książ koło Wałbrzycha.

Zapraszamy na stro­nę inter­ne­to­wą oraz fan­pa­ge:

Zapraszamy tak­że do obej­rze­nia gale­rii zdjęć autor­stwa Katarzyny Gmerek oraz wyni­ków z III Eliminacji DALZ, któ­ra odby­ła się 25 sierp­nia w Agro-Podkówka Świdnik koło Bolkowa.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę