Connect with us

Hodowca i Jeździec

Filmowe zapro­sze­nie na kon­kurs tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia

Zaproszenia

Filmowe zapro­sze­nie na kon­kurs tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia

Organizatorzy III Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska zapra­sza­ją 5 i 6 sierp­nia 2017 roku do Koszęcina.

Więcej infor­ma­cji na www.ciat-koszecin.com

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę