Connect with us

Cztery edycje Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Hodowla

Cztery edycje Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Adam Jończyk

Minęły cztery lata czempionatu rozgrywanego w okresie 2010-2014 pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Organizatorami imprezy były: Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych oraz wojewódzkie i okręgowe Związki Hodowców Koni.

W dwóch pierwszych edycjach czempionatu ogiery były oceniane w czterech kategoriach: 1) ogiery 3-letnie, 2) ogiery 4-5-letnie, 3) ogiery 6-letnie i starsze, 4) ogiery importowane. W 2013 r. czwartą grupę ogierów importowanych podzielono na konie 3-4-letnie oraz 5-letnie i starsze. W tegorocznej edycji wprowadzono kolejną grupę do oceny – czempionów regionalnych jesiennych kwalifikacji i wystaw sprzedaży młodych 2,5-letnich ogierów. Wzbogaca to porównanie ze sobą poszczególnych grup wiekowych. Ocenie podlegają następujące elementy punktowane w skali 0-10 pkt: typ, pokrój (głowa, szyja, kłoda), nogi i kopyta, stęp, kłus oraz ogólne wrażenie, które jest wspólną notą wszystkich sędziów w skali 0-5 pkt.
Dotychczas żaden ogier nie wystąpił w czempionacie czterokrotnie, jedynie pięć z nich brało udział trzy razy. Największe sukcesy uzyskały: 2155 G Gd SULIWAN ard. (Pacha de Lagrange ard.fr. – Stjärna ard.szw. po Macarol ard.szw.), gn., ur. 2009, hod. Romana Szultki, wł. Witolda Świątka-Brzezińskiego, 2012 i 2014 – czempion, 2013 – wiceczempion; 2180 G Gd MARINO ard.szw. (Expo de Feulen ard. – Marva II po Junid ard.szw.), gn., ur. 2009, hod. szwedzkiej, wł. Andrzeja Derleckiego, 2012 – wiceczempion, 2013 i 2014 – czempion; 1930 G Gd INBRUG (Elbrug z [ród sztumskiego Samowara] – Jiba ard.szw. po Julit ard.szw.), gn., ur. 2006, hod. Witolda Świątka-Brzezińskiego, wł. Andrzeja Derleckiego, w 2012 wiceczempion, w 2013 czempion, 2014 – III miejsce i tytuł czempiona hodowlanego za 7 potomków wpisanych do ksiąg stadnych o śr. bonitacji 83 pkt. Trzy przedstawione ogiery prezentują doskonały typ rasowy, posiadają dużą harmonię budowy o bardzo dobrej głowie z szyją, mocnej kłodzie, solidnej budowie kończyn i kościstości, dobrej jakości kopyt i bardzo dobrym ruchu w stępie i kłusie.
Stawkę ogierów z trzykrotnym udziałem w czempionacie uzupełniają: 582 G By FAGON z (Igon – Fastryga po Butler), j.gn., ur. 2008, hod. i wł. SK Nowe Jankowice, 2011 – IV miejsce, 2012 – czempion, 2014 – IV miejsce, oraz 2178 G Gd VINYL ard. (Joyau du Bois des Neppes ard. – Vilma po Reveny ard.szw.), gn., ur. 2006, hod. szwedzkiej, wł. Andrzeja Derleckiego, 2012 – V miejsce, 2013 – III miejsce, 2014 – wiceczempion. Oba ogiery w średnich ramach, zwracają uwagę jakością kończyn i kopyt oraz ruchu, oba zbonitowane na 84 pkt.
Piętnaście ogierów dwukrotnie brało udział w czempionatach. Wśród nich należy wyróżnić dziewięć o śr. wymiarach 162,2-223,3-28,5 i śr. bonitacji 83,8. Ogiery te najczęściej przedstawiają doskonały i bardzo dobry typ rasowy, z harmonijnym połączeniem bardzo dobrej głowy i szyi z bardzo prawidłową kłodą, prawidłowe kopyta i bardzo dobry ruch w stępie i kłusie. Słabszą stroną jest precyzja przednich i tylnych kończyn. Gniady 2058 G Gd JUTRON z (Tristan Van’t Lambroeck z.belg. – Juta ard. po Julit ard.szw.), ur. 2007, hod. i wł. Romana Szultki, później Krzysztofa Kozłowskiego z Suwałk, dwukrotnie zdobył tytuł czempiona – 2011 i 2013. Taki sam wynik osiągnął importowany ze Szwecji 2270 G Bł LUKAS ard.szw. (Big Jack ard. – Rosette ard.szw. po Krabat ard.), j.kaszt., ur. 2006, wł. Marcina Szarejki z woj. podlaskiego. Ciemnogniady 468 G By Wiomet z (Gourmet z.niem. – Wiosna z po Grand z), ur. 2002, hod. SK Nowe Jankowice, wł. SO Łąck, a pozostający od kilku lat w dzierżawie Wojciecha Święćkowskiego z Szyman, w 2012 został wiceczempionem, a w 2014 czempionem. Trzy kolejne ogiery z dwukrotnym udziałem w czempionacie plasowały się na pozycji czempiona i trzecich miejscach. Gniady 2414 G Bł BOLTRAM z (Lotram z – Beryl ard.szw. po Mascot ard.szw.), ur. 2008, hod. Witolda Świątka-Brzezińskiego, wł. Sylwestra Chrzanowskiego z woj. podlaskiego, w 2011 był czempionem, a w 2013 zajął III miejsce. Jasnogniady 2513 G Bł QEO AWG – ard. (Catalan des Aubepines ard.bel. – Quidame de Fleville ard.fr. po Lutteur du Ruisseau ard.), ur. 2010, hod. Anny Grzybickiej z woj. zachodniopomorskiego, wł. Andrzeja Ślepowrońskiego z Ostrówek, w 2013 został czempionem, a w 2014 zajął III miejsce. Trzecie miejsce w 2013 i pierwsze w 2014 to wynik występów wyhodowanego w Szwecji kasztanowatego ardena 2237 G Gd ASSAR L (Junid ard.szw. – Asta L ard. po August af Horseröd ard.szw.), ur. 2010, wł. Romana Szultki. Czempionami i zdobywcami IV miejsc były dwa ogiery. Gniady, wyhodowany w Szwecji arden 675 G Ol BISSMARCK (Expo de Feulen – Bessy po Balder), ur. 2007, wł. Andrzeja Derleckiego, w 2011 zajął IV miejsce, a w 2012 został czempionem. Gniady 2174 G Gd GESANER z (Anker ard. – Gestia z po Hegund ard.szw.), ur. 2009, hod. Piotra Rojewskiego, wł. Roberta Grunwalda, w 2012 zadebiutował zajęciem IV miejsca, a w 2013 zdobył tytuł czempiona. Dwukrotnie – w 2011 i 2012 – wiceczempionem był kasztanowaty 2114 G Gd MAGALEO z (Galileo von Wernstedt z.niem. – Malorita z po Lotram z), ur. 2008, hod. Tadeusza Mrozewskiego z Lubowidza i wł. Andrzeja Derleckiego z Grabowa.
Oprócz wymienionych reproduktorów, które w 2014 r. zdobyły tytuł czempiona lub wiceczempiona, należy zwrócić uwagę na dwa ogiery: kasztanowatego 1271 G Wr. og. FRAMAND z/sztum. (Armand – Frajda po Bramin), ur. 2009, hod. Marka Smolińskiego z Krastud, wł. Grzegorza Wiszowatego z Grabowa, który w 2014 zdobył tytuł wiceczempiona, i również zdobywcę tytułu wiceczempiona kasztanowatego 357 G By og. BRAMIN II z (Rum – Brutalna po Brokat), ur. 1997, hod. i wł. SK Nowe Jankowice, bardzo zasłużonego dla hodowli koni zimnokrwistych, który dał 46 potomków wpisanych do ksiąg stadnych o śr. bonitacji 80,4 pkt.

Best II z (Saler z – Beta z po Gourmet z.niem.), zwycięzca w grupie 3-letnich reproduktorów, Kętrzyn 2014 fot. Andrzej Kopczyk

Best II z (Saler z – Beta z / Gourmet z.niem.), zwycięzca w grupie 3-letnich reproduktorów, Kętrzyn 2014
fot. Andrzej Kopczyk

W 2014 r. zadebiutowały ogiery dwóch klas: 3-letnie hodowli krajowej po pierwszym sezonie krycia oraz 2,5-letne czempiony jesiennych regionalnych wystaw – sprzedaży ogierów. Siedem 3-letnich ogierów bardzo dobrej jakości, o średnich wymiarach: 164,5-225-28,2 i śr. bonitacji 83,5 pkt, zostało w ocenie wystawowej wypunktowane na średnią 47,78 pkt. Czempionem tej klasy został jasnogniady 638 G By BEST II z (Saler z – Beta z po Gourmet z.niem.), hod. i wł. SK Nowe Jankowice, ogier w doskonałym typie, z wzorcową głową z szyją, bardzo dobrą kłodą oraz budową przednich kończyn i ruchem w kłusie. Tytuł wiceczempiona zdobył również hod. i wł. SK Nowe Jankowice kary 634 G By IGRICZ z/sztum. (Ilicz – Igara po Wang), który przedstawia doskonały typ sztumski, posiada dużą harmonię połączenia głowy z szyją i kładą, poprawną budowę kończyn i dobrą jakość kopyt oraz bardzo dobry stęp i kłus. Ojcowie obu ogierów pochodzą z rodu bretońskiego og. Aiglon, a ich matki reprezentują krew sztumskiego og. Rum i są to klacze o rodowodach mocno nasyconych krwią reńsko-niemieckich ogierów zimnokrwistych.
Siedmiu ogierom z rocznika 2011 nie ustępowało dziewięć ogierów z rocznika 2012, których średnie wymiary to 163,7-220-28,0, średnia bonitacja 84,1 pkt, a średnia ocen wystawowych 49,35 pkt. Tytuł czempiona w tej klasie zdobył gniady 2 G Gd GALIUS z (Pacha de Lagrange ard.fr. – Galekta z po Lotus du Dol ard.fr.), hod. i wł. Romana Szultki, który zachwyca ogólną harmonią pokroju, jest w bardzo dobrym typie rasowym i płciowym, o bardzo ładnej głowie z szyją, poprawnej kłodzie z szerokim przodem i zadem, bardzo dobrych kopytach i bardzo dobrze prezentuje się w stępie i kłusie. Tytuł wiceczempiona przypadł gniademu 2324 G Gd og. AL BOR z (Balgor – Akacja po Lotram), hod. i wł. Witolda Świątka-Brzezińskiego, wyróżniającemu się wybitnym typem, dużą urodą oraz bardzo dobrym ruchem w stępie i kłusie.
Oprócz czempionów i wiceczempionów poszczególnych klas wśród starszych ogierów zostają wybrane czempiony hodowlane. Jednym z nich jest ogier mający najwięcej potomstwa wpisanego do ksiąg, a drugim ten, którego potomstwo ma najwyższą średnią bonitację na podstawie minimum 5 sztuk potomstwa. W 2011 r. wśród ogierów krajowych 15 potomków wpisanych do ksiąg miał 1594 G Gd TALON z/sztum. (Granit – Tawerna po Torero), ur. 2002, hod. Stefana Falkowskiego, wł. Alicji Żukowskiej. Pod względem jakości 5 sztuk (śr. 78,8 pkt) czempionem został 1711 G Gd BENTOL z/sztum. (Sazar – Betty po Rum), ur. 2004, hod. Rafała Rojewskiego, wł. Tomasza Kawskiego. Wśród ogierów importowanych najwyższą liczbę potomstwa – 56 sztuk wpisanych do ksiąg – miał 1679 G Bł Gourmet z.niem. (Elvis z.niem. – Mandra z.niem. po Magyar z.węgier.), hod. niemieckiej, wł. Tomasza Karpińskiego. Najwyższą średnią bonitację (81,29 pkt) uzyskało 17 potomków og. 1709 G Gd ANKER ard. (Monty K z.belg. – Anja z.belg. po Marki z.belg.), ur. 2001, wł. Rafała Rojewskiego. W 2012 r. tytuł czempiona zdobył 511 G By IGON z (Gourmet z.niem. – Iwanka z po Wang z), hod. SK Nowe Jankowice, wł. Karola Szotta, mając największą liczbę potomstwa (15 szt.) i z najwyższą śr. bonitacją (81,12 pkt). Wśród ogierów importowanych w latach 2012 i 2013 tytuł czempiona hodowlanego, przy liczbie 6 sztuk i śr. bonitacji 80,67 pkt, zdobył wyhodowany we Francji 2359 G Bł NESTOR TER MASSIN ard.fr. (Jasmin de La Croix ard.fr. – Julie ard. po Edouard ard.), ur. 2001, wł. Henryka Strzeleckiego. Czempionem hodowlanym ogierów krajowych w 2013 r. został 780 G Wr ASTER z (Balaton – Astra po Atom), ur. 2002, hod. Waldemara Dąbkowskiego, wł. Alicji Żukowskiej. W 2014 r. wśród ogierów krajowych czempionem hodowlanym pod względem jakości potomstwa został wspomniany INBRUG, natomiast pod względem liczby potomstwa – 70 sztuk i 80,4 pkt śr. bonit. – tytuł czempiona hodowlanego przypadł zasłużonemu reproduktorowi 2573 SKRZAT z (Samowar – Skierka po Syn), hod. Józefa Błasiaka, wł. Jacka Hernika. W grupie ogierów importowanych żaden z przedstawionych nie spełnił warunków do tytułu czempiona hodowlanego.
Rozgrywanie czempionatu ogierów hodowlanych koni rasy polski koń zimnokrwisty ma duże znaczenie dla rozwoju tej rasy i postępu hodowlanego. Impreza ta skupia najlepszej jakości reproduktory zimnokrwiste z całego kraju wyhodowane w Polsce oraz pochodzące z importu. Liczba przedstawianych ogierów w poszczególnych latach jest stabilna: w 2011 36 ogierów, 2012 – 38 , 2013 – 36, 2014 – 35 bez ogierów 2,5-letnich. Kilkanaście ogierów z powodzeniem zaprezentowało się trzykrotnie lub dwukrotnie, co świadczy o ich dużej klasie hodowlanej.
Na uznanie zasługuje komisja oceniająca ogiery w 2014 r. wybrana przez Zarząd Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych przy pełnej akceptacji Komisji Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych przy Polskim Związku Hodowców Koni. Komisja składająca się z dużej klasy fachowców dawała bardzo trafne oceny. Przewodniczył jej Zbigniew Chrzanowski – długoletni główny specjalista hodowli koni Stada Ogierów w Łobzie, a następnie dyrektor Stad Ogierów w Sierakowie Wielkopolskim i Starogardzie Gdańskim, a w jej skład wchodzili Jerzy Ożga – wieloletni główny specjalista hodowli koni i zastępca dyrektora Stada Ogierów w Braniewie oraz Jacek Hebda – kierownik Oddziału Radom Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.

Więcej w Hodowla

W ostatnim numerze

HiJ nr 66 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 3 (66) Lato 2020

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

MJT Nevados S - nasienie 2020
Smulders
nuba equi
Tofi Horses
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Wielki Dakris i Hamal

Sport i wyścigi

Derby Arabskie 2020 – podsumowanie

By 10 sierpnia 2020
Młodzieżowy rajd konny
Mural na stulecie urodzin profesora Ludwika Maciąga na ścianie Miejskiego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

Historia i sztuka

Mural w Janowie

By 6 sierpnia 2020
Na górę