Connect with us

Hodowca i Jeździec

Aukcja koni w SK Liski

SK Liski

Zaproszenia

Aukcja koni w SK Liski

Stadnina Koni Liski zapra­sza do udzia­łu w aukcji koni. Aukcja odbę­dzie się 21 listo­pa­da 2019 roku w sie­dzi­bie SK w Liskach.

W załącz­ni­ku lista koni wysta­wio­nych na sprze­daż – w imie­niu orga­ni­za­to­rów ZAPRASZAMY!

Stadnina Koni Liski Sp. z o.o.

www.skliski.pl
Liski 19/1, 11 – 210 Sępopol
liskisk@interia.pl
Tel. 89 761 – 43-22
Fax 89 761 – 43-23

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę