Connect with us

Zmiany w regulaminie Mistrzostw Polski Młodych Koni 2006

Regulaminy

Zmiany w regulaminie Mistrzostw Polski Młodych Koni 2006

W związku ze skróceniem okresu eliminacji z 28 na 21 dni przed MPMK konie zgłoszone do tych zawodów nie posiadające paszportów hodowlanych oraz uzupełnionych paszportów PZJ nie będą dopuszczone do przeglądu weterynaryjnego oraz prezentacji na trójkącie (w przypadku koni 4-letnich) we wszystkich dyscyplinach.

Przepisy ogólne

 1. Ostatnie zawody eliminacyjne we wszystkich dyscyplinach mogą zostać rozegrane najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia MPMK.
 2. W zawodach eliminacyjnych i finale MPMK w skokach przez przeszkody oraz próbie skokowej WKKW podczas MPMK dopuszcza się ochraniacze tylne ściśle ochraniające stawy pęcinowe. Niedopuszczalne są ochraniacze powyżej stawu pęcinowego.
 3. Podczas MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi dopuszczone są ochraniacze na tylne kończyny osłaniające staw pęcinowy i nadpęcie.
 4. W Komisjach MPMK dopuszcza się obecność sędziego zagranicznego, który posiada uprawnienia oceny młodych koni w swoim kraju. Wniosek o zaproszenie sędziego zagranicznego składa biuro PZHK lub PZJ do Komisji Koordynacyjnej.
 5. Nie ogranicza się ilości startów konia w eliminacjach, koń może wystartować w eliminacjach w różnych regionach PZJ, natomiast w jednym regionie nie może odbyć się więcej niż 8 przejazdów kwalifikacyjnych (dot. koni 4-letnich w skokach przez przeszkody oraz ujeżdżenia we wszystkich kategoriach wiekowych).

Ujeżdżenie

 1. Zniesiony został nakaz zagrywania się koni w danych regionach PZJ, ale w każdej ze stref na wyznaczonych zawodach zostanie rozegranych maksymalnie 8 konkursów eliminacyjnych do MPMK dla każdej grupy wiekowej. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe lub dwudniowe) koń może startować maksymalnie w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno. Za przebieg eliminacji odpowiada opiekun danego regionu. W tej dyscyplinie regulamin dopuszcza łączenie dwóch regionów w celu rozgrywania zawodów eliminacyjnych.
 2. Obowiązujące programy eliminacyjne (limit kwalifikacyjny 2 x 6,5 pkt.):
  • konie 4-letnie – program L-3
  • konie 5-letnie – program półfinałowy 5-latków MPMK 2005
  • konie 6-letnie – program półfinałowy 6-latków MPMK 2005
 3. Programy obowiązujące podczas MPMK:* konie 4-letnie – konkursy półfinałowe – program L-3, konkurs finałowy – „Finał MPMK – 4-latki” (według programu FEI 2005)
  • konie 5-letnie – 2 x program półfinałowy MPMK 2005 oraz finał 5 -latków MPMK 2005
  • konie 6-letnie – 2 x program półfinałowy MPMK 2005 oraz finał 6-latków MPMK 2005
 4. Programy eliminacyjne podczas MŚMK (limit kwalifikacyjny 2 x 7,5 pkt.):
  • konie 5-letnie – program półfinałowy 5-latków MPMK 2005
  • konie 6-letnie – program półfinałowy 6-latków MPMK 2005
 5. Konkursy eliminacyjne w ujeżdżeniu dla wszystkich kategorii wiekowych sędziowane są przez 2- lub 3-osobową Komisję.

Skoki przez przeszkody

 1. Zniesiony został nakaz zagrywania się koni 4-letnich w danych regionach PZJ. Tak jak w latach ubiegłych, w tej kategorii wiekowej, obowiązują zawody eliminacyjne w czterech regionach. W każdym z nich na wyznaczonych zawodach zostaną rozegrane konkursy z oceną stylu konia (maksimum 8 startów), będące kwalifikacją do MPMK. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe czy dwudniowe) koń może startować tylko w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno i rozgrywany na różnych parkurach.
 2. Konie 5- i 6-letnie kwalifikują się w konkursach kwalifikacyjnych z oceną stylu konia podczas zawodów ZO i ZOO (tzw. Runda Młodych Koni). Koń, bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe, dwudniowe czy trzydniowe) ma możliwość startu w dwóch konkursach kwalifikacyjnych na osobno zaprojektowanych parkurach. Na wynikach konkursów kwalifikacyjnych powinno być zaznaczone, iż są to wyniki kwalifikacji do MPMK.
 3. Konie 7-letnie kwalifikują się do MPMK na podstawie 2 bezbłędnych przejazdów w konkursach klasy C i wyższej rangi na zawodach ZO i wyższej rangi w konkursach: dokładności, zwykłym, dwunawrotowym (każdy zerowy nawrót liczony jest do kwalifikacji) i dwufazowym (zerowy przejazd I fazy jest liczony do kwalifikacji) rozgrywanych najpóźniej na 21 dni przed datą MPMK.
 4. Konie 4-, 5- i 6-letnie muszą uzyskać w 2 przejazdach minimum po 7,5 punktu, aby zakwalifikować się do MPMK.
 5. Na zawodach eliminacyjnych dopuszczalna liczba przeszkód to 9-10, skoków do 12.
 6. Do Mistrzostw Świata Młodych Koni w skokach przez przeszkody kwalifikuje automatycznie zdobycie 1 i 2 miejsca w MPMK. O ewentualnym starcie w MŚMK koni, które zajęły dalsze miejsca w MPMK decyduje Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Skoków PZJ.
 7. Konkursy eliminacyjne – stylowe w skokach przez przeszkody dla koni 4-, 5- i 6-letnich sędziowane są przez Komisję 2- lub 3-osobową.
 8. W konkursach z oceną stylu konia dopuszcza się kładzenie drąga na ziemi przed przeszkodą, ale wysuniętego nie dalej niż 25 cm.
 9. Za przebieg eliminacji do MPMK koni 4-letnich odpowiada opiekun danego regionu.
 10. W konkursie finałowym MPMK dla koni 4-letnich mają prawo startu wszystkie konie, które ukończyły konkurs półfinałowy oraz zostały ocenione na płycie.

WKKW

 1. Pozostaje obowiązkowa ocena na trójkącie dla koni 4-letnich oraz przegląd weterynaryjny dla koni 5 i 6 letnich.
 2. MPMK dla koni 4 – letnich rozgrywane są według zasad tradycyjnego sędziowania konkursu klasy L (stałym elementem jest tzw. „płyta”).

Zawody kwalifikacyjne do MPMK:

Ujeżdżenie

I region (Zofia Górska)

 • ZO Kwidzyn – 4.08. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZO)
 • ZO Kwidzyn – 5.08. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZO)
 • ZO Sopot – 25.08. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZO)
 • ZO Sopot – 26.08. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZO)

II region (Sławomir Pietrzak)

 • Bogusławice – 23.06. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZO)
 • Bogusławice – 24.06. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZO)
 • KJ Aromer – 22.07. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZR)
 • KJ Aromer – 19.08. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZR)

III region (Ewa Zaremba)

 • LKJ Lewada Zakrzów – 13.05. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZR)
 • LKJ Lewada Zakrzów – 14.05. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZR)
 • Bolęcin – 23.06. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZR)
 • Bolęcin – 24.06. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie ZR)

IV region (Elżbieta Dąbrowska)

 • Goduszyn – Gostar Iwona i Rafał Szafirowie – 26-27.05. (po 1 przejeździe kwalifikacyjnym dziennie, w trakcie ZR)
 • Ostrów Wlkp. – KS Borowianka – 16-18.06. (po 1 przejeździe kwalifikacyjnym dziennie, w trakcie ZR)
 • AKU Thomson – 19.08. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie Mistrzostw Dolnego Śląska)
 • AKU Thomson – 20.08. (po 2 przejazdy kwalifikacyjne, w trakcie Mistrzostw Dolnego Śląska)

Zawody kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata Młodych Koni

 • LKJ Lewada Zakrzów – 5-7.05. (podczas ZOO i CDIJ)
 • BKJ Bogusławice – 23-24.06. (podczas ZO)

Skoki przez przeszkody

Eliminacje koni 4-letnich (8 możliwości kwalifikacyjnych)

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • 7-9.07. Gałkowo
 • 4-6.08. Galiny

II region (Krzysztof Tomaszewski)

 • 30.06.-1.07. Janów Lubelski
 • 25-26.07. Bogusławice

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • 30.06. KKJ Kraków
 • 07.07. Moszna
 • 14.07. Leśna Wola
 • 04.08. Zbrosławice

IV region (J. Bobik)

 • 1-2.07. KJ Malechowo
 • 29-30.07. Biały Bór

Eliminacje dla koni 5-, 6- i 7-letnich:

 • 17-19.02. HZO-B Dąbrówka Mała/ Barczewo
 • 24-26.02. HZOO-B Jaszkowo
 • 03-05.03. HZOO-B Leszno
 • 21-23.04. ZO-B Jaszkowo
 • 29.04.-1.05. ZOO-B Bogusławice
 • 12-14.05. ZO-B Kraków
 • 13-14.05. ZO-B Bielin
 • 26-28.05. ZOO-B Łąck
 • 02-04.06. ZO-B Olsza k/ Śremu
 • 30.06.-2.07.* ZO-B+CSN Borowa k/ Wrocławia
 • 30.06.-2.07. ZO-B Janów Lubelski
 • 07-09.07. ZO-B Gałkowo
 • 04-06.08. ZO-B Galiny
 • 04-06.08. ZO-B Zbrosławice

* na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy zawody te odbędą się

Powożenie zaprzęgami jednokonnymi

 • 30.04-2.05. Bydgoszcz (L, N, C – 4-, 5- i 6-latki)
 • 19-21.05. Gajewniki (L, N, C – 4-, 5- i 6-latki)
 • 14-16.07. CAI Jarantów (5- i 6-latki)
 • 28-30.07. Siedlec Trzebnicki (L, N, C – 4-, 5- i 6-latki)
 • 18-20.08. CAI Warka (5- i 6-latki)
 • 08-10.09. Pępowo (L, N, C – 4-, 5- i 6-latki)

Terminy:

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2006

 • Skoki przez przeszkody 25-27.08. SO Łąck
 • Ujeżdżenie 15-17.09.SO Książ
 • WKKW 22-24.09. SO Biały Bór
 • Powożenie 29.09.-1.10.SO Bogusławice

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2006

 • Ujeżdżenie 3-6.08. Verden
 • Skoki przez przeszkody 21-24.09. Lanaken/ Zangersheide
 • WKKW 19-22.10. Le Lion d’Angers
Print Friendly, PDF & Email

Więcej w Regulaminy

W ostatnim numerze

HiJ nr 71 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 4 (71) Jesień 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
Unipasz
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
eHorses

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

HiJ nr 71 - okładka

Sport i wyścigi

Rekord Torwaru!

By 29 października 2021
Strzegom October Festival 2021

Od Redakcji

Strzegom October Festival: czas start!

By 12 października 2021
Na górę