Connect with us

Warunki dopuszczenia ogiera do krycia naturalnego

Regulaminy

Warunki dopuszczenia ogiera do krycia naturalnego

Poniżej przedstawiamy wytyczne jakie musi spełnić właściciel ogiera uznanego aby ogier mógł kryć obce klacze.

Na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 207 poz. 1762) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071), aby dopuścić ogiera do rozrodu naturalnego należy uzyskać zgodę od Starosty powiatu, na którym ogier ma stacjonować. Decyzję o dopuszczeniu Starosta wystawia na wniosek właściciela ogiera, po dostarczeniu przez niego orzeczenia lekarsko – weterynaryjnego i pozytywnej opinii Okręgowego Związku Hodowców Koni.

Orzeczenie lekarsko – weterynaryjne wystawia lekarz weterynarii na podstawie przeprowadzonych badań (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2003 r. nr 11 poz. 121). Ogiery przebywające na punkcie kopulacyjnym powinny być raz do roku poddane następującym badaniom i testom diagnostycznym:

 1. Badanie ogólne
  1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego.
  2. Wyniki badania w kierunku chorób zakaźnych:
   • nosacizna (serologicznie krew),
   • niedokrwistość zakaźna koni (serologicznie krew),
   • zaraza stadnicza (serologicznie krew).
 2. Badania szczegółowe
  1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):
   • moszna,
   • jądra i najądrza,
   • jama napletkowa prącia.
  2. Zachowanie (odruchy płciowe).
  3. Popęd płciowy (libido).

Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Starosty o dopuszczeniu ogiera do rozrodu naturalnego, Okręgowy Związek Hodowców Koni wydaje właścicielowi ogiera bloczki pokryć.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli ogierów, wszelkie formalności związane z dopuszczeniem ogiera do rozrodu naturalnego załatwia, na wniosek właściciela, Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni.

Jednocześnie informujemy, że ogiery, które nie uzyskały dopuszczenia do rozrodu od Starosty, nie będą umieszczane w wykazach ogierów publikowanych w biuletynach Związku.

Właścicieli klaczy prosimy o sprawdzanie czy ogier, którym zamierzają pokryć klacz, posiada decyzję właściwego Starosty o dopuszczeniu do rozrodu naturalnego.

Źrebięta urodzone ze stanówki ogierami bez stosownych dopuszczeń nie będą opisane. Będzie to traktowane jak krycie ogierem „dzikim„.

Więcej w Regulaminy

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę