Connect with us

Hodowla

Małopolska Majówka

Adam Jończyk

W Bogusławicach 1 i 3 maja odbyła się pierwsza ogólnopolska wystawa koni małopolskich, czempionat w skokach luzem i ogólnopolska wystawa koni zimnokrwistych.

W rasie małopolskiej wystawa hodowlana rozpoczęła się od premiowania źrebiąt. Z rocznika 2014 była zaledwie dwójka – niezachwycających, ale w miarę poprawnych, wyrównanych w typie i z dość dobrym ruchem. Wyższą notę, 17,83 pkt, uzyskała kasztanowata SANTANA, ur. 2.01.2014, córka og. Bre Gun po francuskim angloarabie Top Gun i kl. Siwita po og. Jubilat, wnuku dzielnego użytkowo małopolskiego og. Grey, hod. i wł. Karola Micuły z Witowa. Zaledwie o 0,83 pkt niższą ocenę uzyskał gniady ŁUCZNIK II ZK po San Moritz pełnej krwi angielskiej i kl. Łysica po francuskim angloarabie Top Gun, hod. i wł. Zbigniewa Kruka z Bedonia.

Czempionat ogierów rozegrano w trzech grupach wiekowych. W stawce sześciu rocznych ogierków zwyciężył kary ŁUCZNIK ZK w doskonałym typie rasowym, o samczym wyglądzie, wierzchowej sylwetce i dużej urody, bardzo poprawnym pokroju, o prawidłowych kończynach, dobrych kopytach. Jego słabszą stroną jest przeciętny stęp – 7,0 pkt i nieco lepszy kłus – 7,5 pkt. Ojcem zwycięzcy jest Huzar, syn francuskiego angloaraba Jelienny, matką Łysica po francuskim angloarabie Top Gun, a babką ze strony matki Łysa Polana po francuskim Campetot. Hodowcą i właścicielem ŁUCZNIKA ZK jest Zbigniew Kruk z Bedonia. W grupie rocznych ogierków w ruchu wyróżnił się zdobywca III miejsca kasztanowaty JASNY ELSING, syn niedawno sprzedanego za granicę og. El Bonillo, wnuka og. Elsing oo, i kl. Jasna Gwiazda po francuskim angloarabie Quatar de Plape, wnuczki og. Elsing oo – Jasny Elsing jest więc zinbredowany na Elsinga. Za stęp uzyskał 8,83 pkt, a za kłus 7,83.
Wśród siedmiu 2-letnich ogierów pierwsze miejsce zajął gniady JUDYM po og. Sentender, który przez Kampa i Berlin Beja jest prawnukiem Elsinga, i kl. Judyta po Dansing – synu francuskiego angloaraba Rahman, hod. i wł. Gustawa Leksy ze Skroniowa. Mocną stroną zwycięzcy jest bardzo dobry typ rasowy i płciowy z samczym wyglądem, jest bardzo dobry pokrojowo, o dobrych kończynach i kopytach, zadowalający w stępie, ale o bardzo przeciętnym kłusie – 6,67 pkt. W ruchu najbardziej wyróżnił się drugi w klasyfikacji dwulatków skarogniady ESPALION (Emetyt – Eureka po Plaster), hod. i wł. Jana Zubera z Głuchowa. Ogier wykazał się bardzo dobrym stępem – 8,5 pkt i kłusem – 8,33 pkt.

 

Ekoton (Harris Bej - Etyka po Etat) - najlepszy wśród ogierów trzyletnich fot. Mateusz Staszałek

Ekoton (Harris Bej – Etyka po Etat) – najlepszy wśród ogierów trzyletnich
fot. Mateusz Staszałek

Bardzo dobrą grupę stanowiła stawka pięciu ogierów 3-letnich i starszych o średniej punktacji 40,2 pkt. Zwycięzcą został 16-letni gniady EKOTON po Harris Bej, synu Elsinga, od klaczy Etyka po Etat, hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczy. Wysoko oceniony za typ – 9,0 pkt, pokrój – 8,67 pkt i kłus – 8,0 pkt. Drugie miejsce zajął 7-letni siwy DŻIHAD po Diabełku, synu og. Grey, od kl. Dżonka po Len, o rodowodzie bogatym w przodków sportowych. Ogier o dużej urodzie, w typie wierzchowym, o bardzo dobrych kończynach i kopytach oraz bardzo dobrym kłusie. Wyhodowany w Stadninie Koni Prudnik, jest własnością Stada Ogierów Bogusławice. Spośród czempionów i wiceczempionów poszczególnych grup wiekowych komisja ogłosiła czempionem rocznego Łucznika ZK, a wiceczempionem Dżihada.

W małej stawce rocznych klaczek małopolskich pierwsze miejsce zajęła skarogniada LIBRA (Lansjer – Lalima po Bre Gun), hod. i wł. Marty Micek z Będzina. Klacz prezentowała bardzo dobry typ rasowy i płciowy – bardzo żeńska, poprawna pokrojowo i o dobrym ruchu w kłusie. Na drugim miejscu uplasowała się kasztanowata SINEZJA, córka og. Wezyr, który w swoim rodowodzie łączy krew dwóch cennych angloarabów francuskich – Top Gun i Kwartet, i kl. Siwita po Jubilat; w jej rodowodzie jest cenny użytkowo Grey i zasłużony reproduktor pełnej krwi angielskiej Empik. Klacz, hod. i wł. Karola Micuły z Witowa, przedstawia dobry typ, pokrój i ruch w kłusie.

Wśród pięciu 2-letnich klaczek zwyciężyła ciemnogniada JODŁA, hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczy, po Juniperus, wnuku francuskiego angloaraba Rahman, od kl. Jedlanka po Jun Bej, synu og. Elsing oo. Dobrą stroną tej klaczy jest typ i pokrój ocenione na 8,0 i 8,17 pkt, ale najmocniejszym atutem wybitny ruch w stępie i kłusie, o dużej energii i obszerności, oba chody po 8,67 pkt.

Grupa klaczy 3-letnich i starszych była najsłabszą stawką koni małopolskich, o średniej punktacji 37,95, mimo to zwyciężczyni tej stawki uzyskała najwyższą sumę punktów – 41 – ze wszystkich koni małopolskich wystawy. To kasztanowata JUKA, hod. Stadniny Koni Walewice i wł. Zbigniewa Kruka z Bedonia, córka Hindusa, który jest synem Emetyta i wnukiem francuskiego angloaraba Kwartet, i kl. Judyta – córki og. Judex xx i wnuczki og. Elsing oo. Na jej wysoką punktację złożyły się noty za typ – 9,39 pkt, za pokrój – 9,00, za kończyny i kopyta – 8,17 oraz kłus – 8,00 pkt. Klacz nie pokazała się w stępie, za który uzyskała zaledwie 6,5 pkt. Na drugim miejscu uplasowała się 4-letnia gniada JEŻÓWKA, hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczy.
Ojciec Jeżówki, Dąbek, to syn Emetyta i wnuk Kwarteta, a matka kl. Jesień jest córką Arcusa xx, niegdyś znakomitego skoczka. Jeżówka mogła podobać się elementami statycznymi typem pełnym żeńskości, ocenionym na 8,83 pkt, oraz pokrojem – 8,67 pkt. Porównując klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w poszczególnych grupach, komisja ogłosiła czempionką Jeżówkę, a wiceczempionką została 2-letnia ELEGRA (Emetyt – Emi po Monsun) o wyróżniającym typie i pokroju, z notami powyżej 8 pkt, hod. i wł. Sławomira Supery z Łodzi.

Komisja – w składzie: przewodniczący Bogdan Kuchejda, Adam Jończyk i Jacek Kozik – oceniała też wolny ruch koni jednorocznych oraz galop i skoki luzem koni 2-letnich oraz 3-letnich i starszych. W ruchu luzem u roczniaków oceniany był kłus i galop z mnożnikiem razy dwa oraz stęp w ręku. Zwyciężył og. SOKRATES (Huzar – Simena po Kamp), hod. i wł. Sławomira Frosika z Woli Zabierzowskiej, uzyskując za stęp 8 pkt, za kłus 18 oraz za galop 14. Drugie miejsce zajęła omawiana wcześniej kl. Libra – za stęp uzyskała 7,5 pkt, za kłus i galop po 16 pkt. Ogiery 2-letnie, 3-letnie i starsze oraz klacze w tym samym wieku były prezentowane w galopie luzem i skokach luzem z uwzględnieniem techniki i uwagi oraz siły i możliwości, które były oceniane przez mnożnik dwa. Najwyższą punktację uzyskała 4-letnia gniada BAJA (Emetyt – Bajka po Liwiec, synu francuskiego First des Termes xo), wł. i hod. Bogdana Mierzejewskiego z Wolborza, która zgromadziła 38,5 pkt, w tym 7,5 za galop, 15 za technikę i uwagę oraz 16 za siłę i możliwości. Należy dodać, że klacz przybyła na czempionat w bryczce w zaprzęgu parokonnym. Na drugim miejscu uplasował się omawiany już 2-letni og. Espalion, który zaprezentował galop na 7,5 pkt, w skokach technikę i uwagę na 13 pkt oraz siłę i możliwości na 16 pkt. W czempionacie skokowym wzięło udział 15 koni.

Wśród 40 koni wystawy najwięcej potomstwa – pięć koni przedstawiających dobry typ wierzchowy – miał og. Huzar (Jalienny xo – Huanita m po Toledo xx). Ogiery Emetyt (Kwartet xo – Emerycha m po Ermitaż m) i Frazes (Sebastian m – Fryga m po Judex xx) miały na wystawie po czterech potomków. W rodowodach koni małopolskich przedstawianych na wystawie najczęściej powtarzały się nazwy reproduktorów: Arcus xx (Cross – Arkadia po Deer Leap) i Grey m (Cynik xx – Grecja m po Bawar xo) – oba o dużej wartości sportowej, francuskich angloarabów Kwartet (Arlequin – Balise po Neron) i Top Gun (Prince Ig’or – Yuca po Aviso) oraz czystej krwi arabskiej Elsing (El Paso – Elsinoe po Celebes), co świadczy o właściwym kierunku pracy hodowlanej w rasie małopolskiej.

W ogólnopolskiej wystawie koni zimnokrwistych wzięło udział 13 ogierów i 8 klaczy, ocenianych przez komisję w składzie: przewodniczący Adam Jończyk oraz Jacek Hebda i Jacek Kozik. W skromnej stawce trzech rocznych ogierów zwyciężył jasnogniady DRAGON po Fagon z rodu niemieckiego og. Gourmet. Matka Dragona kl. Dumka to córka niemieckiego og. Galileo von Wernstedt. Ogier hod. i wł. Tomasza Dziedziczaka z Brzezia posiada doskonały typ oraz bardzo dobrą głowę z szyją, kłodę, kończyny i kopyta. Wśród siedmiu ogierów 2-letnich pierwsze miejsce zajął gniady LAUR (Titanic de L’eaugrenee z.belg. – Laura van de Vleethoeve z.belg.), hod. Romana Szultki z Sąpolna, wł. Ryszarda Markowiaka ze Żbijowej. Ogier w bardzo dobrym typie rasowym i płciowym – 8,5 pkt, z ładną głową i szyją oraz poprawną kłodą – 8,2 pkt, posiada doskonały stęp i kłus ocenione po 8,7 pkt. W nielicznej stawce trzech 3-letnich i starszych reproduktorów zwycięstwo odniósł 3-letni gniady VULKAN (Boler z – Vera v.d. Groenendaal z.belg.), hod. Konrada Rabendy ze Słupska, wł. Ryszarda Markowiaka ze Żbijowej. Ogier przedstawia doskonały typ – 9,5 pkt, doskonały pokrój głowy, szyi i kłody – 9,0 pkt, ma bardzo dobre chody – po 8,0 pkt za stęp i kłus.
Zaprezentowano tylko dwie roczne klaczki – lepsza okazała się kara HAVANA (Esben belg. – Hera Van Rupelmonde
z.belg.), hod. i wł. Tomasza Okońskiego z Miedz. Jej mocne strony to typ – 8,3 pkt, stęp – 8,5 oraz kłus – 8,7. W grupie sześciu klaczy 2-letnich zdecydowanie zwyciężyła, zdobywając 46,7 pkt, gniada BONESA (Archimedes z.niem. – Bosa z po Betowen z, wnuczka niemieckiego og. Bertram I), hod. Romana Szultki, wł. Grzegorza Barana z Bud. Klacz w doskonałym typie – 9,3 pkt, o doskonałym pokroju – 9,0 pkt, bardzo dobrym stępie – 8,0 pkt i kłusie – 8,7 pkt. Wśród ogierów czempionem został Laur, a wśród klaczy Bonesa – oba konie wyhodowane w rejonie konia sztumskiego przez Romana Szultkę z pow. człuchowskiego w woj. pomorskim.

Print Friendly, PDF & Email

Więcej w Hodowla

W ostatnim numerze

HiJ nr 71 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 4 (71) Jesień 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
Unipasz
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
eHorses

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Sport i wyścigi

Medalistki ujeżdżenia na CAVALIADZIE

By 3 listopada 2021
HiJ nr 71 - okładka

Sport i wyścigi

Rekord Torwaru!

By 29 października 2021
Na górę