Connect with us

Kalkulacja kosztów produkcji źrebiąt rzeźnych

Hodowla

Kalkulacja kosztów produkcji źrebiąt rzeźnych

Szczepan Chrzanowski

Do produkcji młodego żywca najlepiej nadają się konie zimnokrwiste ze względu na szybkie tempo wzrostu i dobre wykorzystanie paszy. Uzyskiwaną masę ciała źrebiąt w zależności od ich wieku i stosowanego systemu utrzymania zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1 Masa ciała i przyrosty źrebiąt zimnokrwistych

W wieku powyżej 18 miesięcy wyraźnie zmniejsza się tempo wzrostu. Dzienne przyrosty w przedziale wiekowym od 1,5 roku 2,5 lat wynoszą średnio od 300 do 400 g. Duże tempo wzrostu i atrakcyjne ceny sprzedaży młodego żywca końskiego mogą sugerować wysoką opłacalność tej produkcji. Czy tak jest rzeczywiście? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono kalkulację kosztów produkcji źrebiąt rzeźnych w cenach z grudnia 2005 r.

W skład wydatków bezpośrednich na hodowlę i utrzymanie koni wchodzą koszty: remontu stada podstawowego, produkcji i zakupu pasz, zakupu dodatków mineralnych i witaminowych, krycia klaczy, profilaktyki i leczenia, podkuwania i rozczyszczania kopyt, transportu oraz opłat zootechnicznych i zakupu sprzętu.

Więcej w Hodowla

W ostatnim numerze

HiJ nr 65 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 2 (65) Wiosna 2020

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

MJT Nevados S - nasienie 2020
Smulders
nuba equi
Tofi Horses

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę