Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 7 | Lato/Jesień 2005, Rok III Nr 2

HiJ nr 7 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok III Nr 2 (7)
Lato/Jesień 2005

110 lat zorganizowanej hodowli koni na ziemiach polskich to zobowiązująca rocznica dla Polskiego Związku Hodowców Koni, który rok 1895 uznał za początki działalności związkowej. Burzliwe były losy polskiej hodowli koni na przestrzeni wieków. W powszechnym mniemaniu uznaje się, że na ziemiach polskich do XX wieku nie zostały wytworzone kulturalne rasy koni. Brak zapisu historycznego i dogłębnych badań, jak również podkreślanie wad narodowych, takich jak brak konsekwencji w działaniu i niecierpliwość, które uniemożliwiały tworzenie ras, nie są podstawą do wnioskowania, że na ziemiach polskich koni w jednolitym typie użytkowym o skonsolidowanym genotypie nie było. W końcu ponad dwieście lat temu też nie było wyrównanego typu koni arabskich uznawanych za jedną z najstarszych ras.
Cztery wieki temu Europa mówiła o koniu polskim, takiego konia poszukiwano i kupowano tak ochoczo, że władze krajowe wydawały zakazy sprzedaży. Tak więc może historia naszej działalności hodowlanej jest dużo dłuższa.
Dlaczego tę datę uznajemy za początek związkowej działalności na ziemiach polskich? Organizacje hodowlane powstawały pod zaborami już w pierwszej połowie XIX wieku, ale kiedy wydawały się władzom zaborczym niebezpiecznie patriotyczne, rozwiązywano je. Powstałe w 1895 roku Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe jest początkiem organizacji hodowlanych trwających do dzisiaj. Dlatego Poznań wydał się nam najbardziej właściwym miejscem do celebrowania obchodów.
Powołanie Związków hodowlanych było zjawiskiem historycznym, ruchem patriotycznym jednoczącym dużych i drobnych hodowców, którym przyświecała myśl stworzenia jak najlepszego konia. Współcześnie nasze cele są takie same. Z poczuciem odpowiedzialności Polski Związek Hodowców Koni przyjmie sztandar ufundowany przez hodowców koni. Pod tym sztandarem powinna się ściślej jednoczyć myśl o powinnościach wobec dawnych pokoleń tworzących zręby hodowli i wobec następnych pokoleń, które powinny być z naszych poczynań dumne.

Redaktor naczelny
Andrzej Sarnowski

W numerze:

 • Konie małopolskieKrzysztof Kordalski, Katarzyna Wiszowaty
 • Koń rasy wielkopolskiejAnna Nowicka-Posłuszna, Marek Żuławski
 • Polski koń szlachetny półkrwiRyszard Pikuła, Janusz Bobik
 • Konie śląskie Janusz Lawin
 • Konie zimnokrwiste w PolsceSzczepan Chrzanowski
 • Polska hodowla koni huculskichMaciej Jackowski
 • Koniki polskieZbigniew Jaworski
 • Czempionat Koni Zimnokrwistych w KętrzynieDorota Waraksa
 • Zdaniem hodowcy – Polski Kuc (Konik) WierzchowyTeodor Gronet
 • Kilka słów o sytuacji na targowicy w Bodzentynie Ewa Spólnicka
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokachKatarzyna Wiszowaty
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu – Książ 2005Anna Cuber
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW – SO Biały bór 23-25.09.2005. Zwycięzcy i wielcy przegraniWładysław Byszewski
 • Noblesse obligeAnna Nowicka-Posłuszna
 • Parkury, cz. 6 – Optyka przeszkodyKrzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • Wykorzystanie badań biomechanicznych w hodowli koni i jeździectwieDorota Lewczuk, Krzysztof Zboiński
 • Powozy i pojazdy konne, cz. 2. O kołach ciąg dalszyAndrzej Jankowiak
 • Specjalizacja Polski w hodowli koniProf. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
 • Rozpoznawanie i zapobieganie problemom z grzbietemdr Jurgen Bartz – tłumaczenie Ewa Szadyn
 • Piknik olimpijski Agrykola 2005 – zdjęcia: A. Szewczak
 • Schyłek lata 2005 rokuAgnieszka Maria Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok III, nr 2 (7) 2005

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • email: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redaktor naczelny: Andrzej Saranowski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę