Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 6 | Zima/Wiosna 2005, Rok III Nr 1

HiJ nr 6 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok III Nr 1 (6)
Zima/Wiosna 2005

Wiosenne przeglądy koni w tzw. Stadninach strategicznych zakończone. Obraz tej priorytetowej polskiej hodowli, poza nielicznymi wyjątkami, jest mało optymistyczny. W takim wydaniu ta hodowla na pewno nie wpłynie znacząco na podniesienie poziomu hodowli w kraju. A przecież to jest najważniejsze zadanie tych przedsiębiorstw!!!
Dziś w XXI wieku wypada zadać sobie pytanie, czego Polacy naprawdę chcą w hodowli koni? Po spełnieniu jakich warunków byliby dumni z siebie? Te pytania są ważne nie tylko ze względu na ogólne niezadowolenie ze stanu hodowli w kraju, ale również brak wyraźnej tożsamości.
Wprowadzając zmiany w hodowli z olbrzymią łatwością pozbywamy się odrębności. Chcemy być w hodowli koni podobni do pozostałych Europie. Często za wszelką cenę. Ta gotowość do utraty tożsamości w hodowli koni wynika z całkowitej niewiary, że w Polsce może być i będzie lepiej i to już za naszego pokolenia. Tak łatwo wyzbywamy się korzeni. A przecież naszym celem powinno być doprowadzenie naszej hodowli do poziomu jakościowego porównywalnego z najlepszymi, nie wyzbywając się pewnej odrębności.
A jak to osiągnąć? Ano trzeba opracować precyzyjne programy i zdobyć się na wysiłek konsekwentnego i systematycznego wprowadzania ich w życie. Bowiem w żadnej hodowli nie jest tak potrzebna, jak w hodowli koni, ciągłość pracy, według wyraźnie wytyczonego planu na długie lata.
Wprowadzanie i rozwijanie szkolenia na wszystkich poziomach, nie zaniedbując tego podstawowego kształcącego masztalerzy, od którego tak wiele zależy, a o którym zupełnie zapomniano.
Ponadto pracownicy naukowi polskich uczelni zajmujący się końmi powinni ciągle widzieć przed oczami hasło: „NAUKA DLA PRAKTYKI”.
Zaś członkowie PZHK mają za zadanie przestrzeganie kierunków wykreślonych ramowo programami hodowlanymi, doskonalenie techniki hodowlanej oraz wypracowanie właściwego miejsca dla konia w krajowej ekonomii i jego miejsca w świecie.
Wydaje się też celowym powołanie do życia Rady Naukowo-Programowej, która byłaby organem doradczym i opiniotwórczym w najważniejszych sprawach końskiej polityki hodowlanej.
Nie chcę wchodzić w szczegóły jak Rada ta miałaby być skonstruowana, pragnę jedynie zaznaczyć, że musiałoby to być autoryzowane gremium, w łonie którego winny być uzgadniane pomiędzy zainteresowanymi, czyli: Związkami Hodowców Koni, Związkiem Jeździeckim, Polskim Klubem Wyścigów Konnych, sprawy naczelne, ustawodawcze i programowe.
W obecnym stanie rzeczy sprawy zasadnicze często wywołują różnice zdań, wskutek czego brakuje koordynacji działań, a polityka hodowlana jest stawiana na dalszym planie.

Pozdrawiam
Andrzej Sarnowski
Redaktor naczelny

W numerze:

 • Ocena wyników koni startujących w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w latach 1992-2000Anna Łojek
 • Test małopolskich ogierówAdam Jończyk
 • Aukcje ogierów zimnokrwistych 2004Wiesław Niewiński, Marek Bobowski, Wojciech Ganowicz
 • Kuce – zasady chowuJerzy Fedorski
 • Czwarty pokaz ogierów na PomorzuAdam Jończyk
 • Wstępy, czyli święto konia w SkaryszewiePaweł Łuk Murawski
 • Nowe ardeny w PolscePaulina Peckiel
 • Rankingi koni sportowych za sezon 2004Anna Cuber
 • Skoki luzem koni w badaniach naukowychdr Dorota Lewczuk
 • „Róbmy swoje” albo dlaczego spadają drągiJan Skoczylas
 • Parkury, cz. 5 – Geometria linii w parkurzeKorzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • W pień kulawyPaweł Gocłowski
 • Powozy i pojazdy konne, cz. 1Andrzej Jankowiak
 • Spotkanie WBFSH – Guadalajara, Meksykdr Dorota Lewczuk
 • Konferencja „Hodowla koni i jeździectwo jako szansa dla Polski”Ewelina Cześnik
 • Szczepienia konilek. wet. Grzegorz Nowak
 • Racjonalne żywienieAndrzej Saranowski
 • Zasady dopuszczania ogierów lub ich nasienia, sprowadzonych z zagranicy do doskonalenia polskich ras półkrwi
 • ComputerLand 2005 – zdjęcia: Paulina Peckiel, Katarzyna Wiszowaty, Małgorzata Żółtańska
 • Essen 2005 – zdjęcia: Paulina Peckiel
 • Poprawki MPMK 2005

Hodowca i Jeździec Rok III, nr 1 (6) 2005

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • email: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redaktor naczelny: Andrzej Saranowski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę