Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 5 | Jesień 2004, Rok II Nr 4

HiJ nr 5 - okładka
Hodowca i Jeździec
Rok II Nr 4 (5)
Jesień 2004

Minął już rok od pojawienia się pierwszego numeru „Hodowcy i Jeźdźca”, w założeniach pisma wszystkich Hodowców koni. Niestety tylko w założeniach. Dopóki czytelnicy nie będą aktywnie współuczestniczyć w tworzeniu gazety, dopóty nie będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie. Docierają do mnie różne opinie na temat formuły pisma. Między innymi ta – z którą się zgadzam – że na naszych łamach ciągle za mało jest informacji z życia związkowego. Pracownicy okręgowych czy wojewódzkich związków nie angażują się w tworzenie swojego branżowego pisma. Może dlatego, że większość czasu spędzają na wydawaniu paszportów i identyfikacji koni? To działanie najwyraźniej niekorzystnie odbija się na pracy hodowlanej w terenie. Ale i przez to trzeba przejść…

Wielka szkoda, że część inicjatyw, których autorem był zespół redakcyjny nie będzie kontynuowana w tym roku. Między innymi nie doczekamy się druku Krajowego Rejestru Ogierów na rok 2005. W ubiegłorocznym pojawiły się pewne błędy, był może zbyt syntetyczny, ale – to były początki. Zamiast konstruktywnych pomysłów, co należy zmienić, spotkaliśmy się z krytyką. I (my, hodowcy) nie będziemy mogli pochwalić się, jakim potencjałem dysponujemy.

W najnowszym numerze „Hodowcy i Jeźdźca” szczególnie polecam relację z wizyty delegacji PZHK w niemieckim Stadzie Ogierów; pozwoli ona na porównanie struktur hodowli koni w obu krajach i refleksję nad możliwościami poprawy hodowli w Polsce. Z zagadnień praktycznych namawiam do zapoznania się z informacjami o programach ochrony koni ras rodzimych oraz artykułem o żywieniu koni sportowych. A potrzebę piękna zaspokoić powinien „Pejzaż z koniem w tle”.

Drodzy Czytelnicy! Piszcie listy do redakcji, wtedy „Hodowca i Jeździec” będzie naprawdę Waszym pismem, które będzie żyło, odzwierciedlało Wasze potrzeby i oczekiwania.

Pozdrawiam
Andrzej Sarnowski
Redaktor naczelny

W numerze:

 • Prawda o nas, czyli XIX Krajowa Wystawa Zwierząt HodowlanychAndrzej Stasiowski
 • Konie sportowe na tle Mistrzostw Polski Młodych KoniHubert Szaszkiewicz
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW – Biały Bór 2004Jan Skoczylas
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu 2004Anna Cuber
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 2004: „Ślązaki – 3 x tak”Piotr Helon
 • O kwalifikacjach i próbach dzielności ogierówAnna Cuber
 • Aukcje ogierów zimnokrwistych 2004Wiesław Niewiński, Marek Bobowski, Wojciech Ganowicz
 • Na marginesieJerzy Fedorski
 • Podstawy Biomechaniki skoku konia w literaturze naukowejDorota Lewczuk
 • Parkury, cz. 4 – Techniczny wymiar trudności toru przeszkódKorzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • Hucuły zawitały na Mazowsze…Andrzej Jagiełło
 • Równia pochyłaPaweł Gocłowski
 • Fair play w jeździectwieAnna Nowicka-Posłuszna
 • Praktyka w żywieniu koni sportowychAnna Pięta
 • Wykaz ogierów kryjących w stadninach-spółkach ANR w sezonie 2005
 • Wizyta reprezentantów PZHK oraz ANR w Stadzie Ogierów w Neustadt/DosseKazimierz Kosiniak-Kamysz
 • Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych
 • Pejzaż z koniem w tleAgnieszka Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok II, nr 4 (5) 2004

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • email: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redaktor naczelny: Andrzej Saranowski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Alicja, Jankowska, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz nieodpłatnego publikowania listów. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

W ostatnim numerze

HiJ nr 69 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 2 (69) Wiosna 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt
Unipasz

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę